openingen jubilea in memoriam 48 De heer W. A. M. van der Veen, burge meester van Haaren, opende op 7 maart in aanwezigheid van vele genodigden het nieuwe gebouw van de plaatselijke Boe renleenbank. De burgemeester van Steenwijkerwold opende te Tuk een bijkantoor van de Boerenleenbank aldaar op 22 maart. Hiervan profiteerde de plaatselijke speel tuinvereniging, die via de burgervader een mooi bedrag van de bank mocht ontvangen. Op 14 april werd in Zaal Nolet te Yerseke een bijeenkomst gehouden, waarop het nieuwe gebouw aan de Dreef van de plaatselijke Raiffeisenbank werd geopend. Op 25 maart werd het geheel vernieuwde gebouw van de Raiffeisenbank 's-Heeren- berg officieel in gebruik genomen. De Raiffeisenbank Ter Aar opende op 1 maart haar derde bijkantoor in het dorpshuis te Zevenhoven. Een ,,open avond" markeerde dit feest en velen gaven van hun belangstelling blijk. Enve- loppes met inhoud maakten vele vereni gingsbestuurders gelukkig. Op 9 maart werd door de Boerenleen bank Hatert een nieuw bijkantoor in gebruik genomen in het winkelcentrum De Meijhorst-Dukenburg. Op 23 maart was het feest in Lexmond. De burgemeester opende er het nieuwe hoofdkantoor van de Raiffeisenbank Lex- mond-Vianen. Naast het oude gebouw van de Raiffei senbank Alphen aan den Rijn verrees in de afgelopen maanden een nieuw bank gebouw. Op zaterdag 15 april werd het officieel in gebruik genomen. De opening werd verricht door burgemeester R. M. Gallas. Vrijdag 14 april werd in Hotel Rupert te Delden het nieuwe gebouw van de plaat selijke Raiffeisenbank feestelijk ten doop gehouden. Drs. H. Wielinga, burgemeester van Brummen, opende op 21 april het nieuwe Raiffeisenbankgebouw aldaar. Mr. Ph. C. M. van Campen voerde het woord tijdens de openingsplechtigheid van het nieuwe hoofdkantoor van de Boerenleenbank te Rotterdam. De ope ning zelf geschiedde op 9 maart door burgemeester Thomassen, die een door de voorzitter van het bestuur aangebo den cheque verzilverde. Het geld krijgt een goede bestemming. Een dubbel feest op 1 april bij de Raiffeisenbank Haarlemmermeer. De di recteur van de bank, de heer J. A. Wisselink en de heer L. C. Snoeks, procuratiehouder vierden op die dag hun zilveren jubileum als medewerker. Er was een goede receptie in Hotel De Beurs te Hoofddorp. De heer S. T. Sikkes, directeur van de Raiffeisenbank Bakhuizen, nam wegens hef bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van de bank. Dat ge beurde tijdens een feestelijke receptie in Hotel Jans te Rijs op 1 april. In De Grote Vink te Voorschoten gaf de Raiffeisenbank Leiden-Oegstgeest op 29 maart een receptie ter gelegenheid van het feit, dat de heren L. Snoeker en C. G. Meijer respectievelijk 40 en 25 jaar lid waren van een der bestuurscolleges. Op 31 maart vierde de heer L. Hulzentop zijn zilveren jubileum als bestuurslid van de Raiffeisenbank Hensbroek-Obdam. De heer C. Voogt nam op 1 april jongst leden afscheid als directeur van de Raif feisenbank Langedijk. Een afscheidsre ceptie op 17 april in café Schilderman werd hem door bestuur en raad van toezicht aangeboden. Op 13 april vierde de Raiffeisenbank Geldermalsen en Omstreken het 60-jarig jubileum van de bank. Met een feestelijke bijeenkomst in De Gouden Leeuw. De Raiffeisenbank Buurmalsen-Tricht had het 60-jarig jubileum al twee dagen eer- j der gevierd, op 11 april met een al even feestelijke bijeenkomst in Ons Eigen Ge bouw. Oo 14 maart jongstleden herdacht de heer J. M. van Trigt het feit, dat hij 45 jaar verbonden was aan de Raiffeisen bank Numansdorp. Volgend jaar hoopt de heer Van Trigt deze lange en eervolle loopbaan af te sluiten. Aan het jubileum werd weinig aandacht geschonken, om dat de heer Van Trigt herstellende was van een ziekte. Het afscheid volgend jaar i zal ongetwijfeld een en ander goed ma ken. We wensen de jubilaris van harte een spoedig en volledig herstel toe. H. v. d. Veen, 69 jaar. Secretaris van het bestuur van de Raiffeisenbank Hattem- Zalk. H. J. Veldman, 61 jaar. Secretaris van het bestuur van de Raiffeisenbank Gassel- ternijveen. H. A. Egberts, 52 jaar. Voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Ter Aar. M. C. Neuteboom, 77 jaar. Oud-kassier van de Raiffeisenbank Kamerik. W. de Buck, 81 jaar. Oud-bestuurslid van de Raiffeisenbank Zoutelande-Melisker- ke. P. Buitelaar, 64 jaar. Secretaris van het bestuur van de Raiffeisenbank Noot dorp. F. H. Verheijden, 84 jaar. Oud-lid van de raad van toezicht van de Boerenleenbank te Linne. M. J. van Campen, 63 jaar. Lid van het bestuur van de Raiffeisenbank Lang straat-West. J. J. Bakker, 68 jaar. Lid van het bestuur van de Raiffeisenbank Gorredijk en Om streken. B. Trenning, 79 jaar. Oud-kassier van de Raiffeisenbank Onstwedde. A. Steenbergen Fz., 88 jaar. Oud-be stuurslid van de Raiffeisenbank Zuidwol- de. W. de Visser, 49 jaar. Secretaris van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Zoutelande-Meliskerke. M. Bekkers, 62 jaar. Voorzitter van het bestuur van de Boerenleenbank Sint- Oedenrode.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 50