47 mutaties in de uitzettingen van de aangesloten banken mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken (bedragen x f 1 miljoen) spaarresultaten bij de verschillende spaarinstellingen (bedragen x f 1 miljoen) - - (bedragen x f 1 miljoen) mrt. '71 mrt. '72 jan./mrt. '71 jan./mrt. '72 stand ultimo mrt. '72 Effecten Rekeningen-courant Leningen en beleggingen - 8 - 12 149 - 1 - 41 198 30 356 31 - 29 417 696 1513 11213 Totaal 129 156 386 419 13422 stand ultimo mrt. '71 mrt. '72 jan./mrt. '71 jan./mrt. '72 mrt. '72 Spaartegoeden 117 97 340 318 17180 Bankdeposito's 8 - 1 47 20 473 Rekeningen-courant 85 132 180 222 3468 Totaal 210 228 567 560 21121 Spaarverschil Spaartegoed 29 februari februari maart jan. t/m febr. bedrag percentage 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 Raiffeisen-Boerenleenbanken* 111 116 111 97 223 222 14819 17112 41,5 41,5 Bondsspaarbanken 76 62 31 27 148 107 8450 9368 23,7 22,7 Rijkspostspaarbank 55 33 36 48 91 76 6090 6776 17,1 16,4 Overige banken 2 1 1 1 258 282 0,7 0,7 Handelsbanken** 131 128 256 227 6089 7731 17,0 18,7 Totaal 375 340 inclusief centrale banken inclusief met handelsbanken gelieerde spaarbanken 719 632 35706 41269 100,0 100,0

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 49