uit de inhoud RAIFFEISEN BOERENLEENBANK Uitgave van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank W.A. EERSTE JAARGANG NUMMER 4, MEI 1972 COÖPERATIEVE RAIFFEISEN- BOERENLEENBANK W.A. Oprichters en leden Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Bank te Utrecht, opgericht in 1898, waarbij aangesloten 624 banken met ruim 1840 vestigingen en de Coöperatieve Centrale Boerenleen bank te Eindhoven, opgericht in 1898, waarbij aangesloten 574 banken met ruim 1160 vestigingen. Voorzitter van de Raad van Beheer C. G. A. Mertens Voorzitter van de Hoofddirectie Dr. A. J. Verhage Hoofdredacteur mr. J. R. Haverkamp Bureauredactie K. de Mol, J. v. d. Nieuwenhof Adres redactie Prof. E. M. Meijerslaan 1, Amstelveen Telefoon 451451, toestel 126 Dit blad is de voortzetting van DE BOERENLEENBANK en de RAIFFEISENBODE Abonnementenadministratie telefoon 030 - 328411, toestel 461 Abonnementsprijs per jaar 20, Lay-out H. Jonkman Offsetdruk Hoonte N.V. Het doel van de Raiffeisen-Boerenleen bank W.A. is als volgt in de statuten omschreven: ten eerste: het voorbereiden van een zo volledig mogelijk samengaan van de Centrale Raiffeisen-Bank en de Centrale Boerenleenbank; ten tweede: het voorbereiden en bevorderen van de harmonisering van het beleid van de Centrale Raiffeisen-Bank en van de Centrale Boerenleenbank ten opzichte van de bij hen aangesloten banken; ten derde: het uitoefenen van het bank bedrijf met al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, en met name het verrichten van die activiteiten, die door de Centrale Raiffeisen-Bank en de Centrale Boerenleenbank zijn en nog zullen worden samengevoegd en aan de Bank zullen worden overgedragen; ten vierde: het voorbereiden van de vorming van één centrale kredietinstelling voor alle banken op coöperatieve grondslag. Raiffeisen Boerenleenbank Het beste blijft behouden En nu: gezamenlijk vooruit Utrecht stemt vóór de fusie Conjunctuuropleving in West-Duitsland Ontwikkeling in de horeca Bouwsparen Landbouwbank Suriname Public relations Over franchising gesproken Uit onze historie Halverwege Utrecht en Eindhoven bloeit een boompje

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 3