140 miljoen landbouwers 29 In Hyderabad in het Hoogland van Dekan staan de schitterende bouwwerken van de Mohammedaanse vor sten. De maharadja van het vroegere vorstendom van 60 miljoen mensen werd, als een sociaal-denkend, absoluut vorst, niet onteigend en zelfs tot gouverneur van de nieuwe bondsstaat gekozen. We zien dit keer geen reusachtige krottenwijken aan de rand van de steden. Eerste doel voor de toekomst: een school in elk dorp en werk voor iedereen. De wind is er minder heet en er drijven wolken langs de staalblauwe hemel. Boeren op een gemeenschappelijke rijst-dorsvloer in Zuid-lndia De vliegtocht naar Madras brengt me naar een nieuwe wereld van het Indiase sub-continent. Op het vliegveld krijg ik de eerste zware stortbui, die ik in India meemaak. Tijdens de rit naar de stad vertelt mijn gids me trots, dat Madras de properste stad van India is. De „Marina Street" strekt zich over 16 kilometer langs de vlakke, vaak door storm bedreigde kust uit. Het gemeentebestuur laat veel nieuwe huizen bouwen, die tegen een sociale huur van 10 procent van het salaris - of dat nu hoog of laag is - worden verhuurd. Er wonen 300.000 christenen in Madras. Hier stierf de eerste missionaris van India, de apostel Thomas. Hij moet onder de vroeg-gothische Thomaskathedraal zijn begraven. Ten zuiden van Madras ligt het rijstgebied met drie rijstoogsten per jaar. Er komt hier nog grootgrondbezit voor met een vorm van pacht voor miljoenen kleine pachters. Ook dit zal door middel van kredieten en aflossingen geleidelijk eigendom van de boeren worden. De huidskleur van de mensen hier is donkerder dan in het noorden. Het zijn afstammelingen van de oerbevol king, de Dravida's en Tamilen. Tijdens de rit door de dorpen zien we kinderen, kinderen en nog eens kinderen. Overal aan de muren hangen affiches over gezinsplan ning: „Twee kinderen - Gelukkig gezin! Ga na het derde kind naar de dokter!" Iedere echtgenoot, die zich laat steriliseren, ontvangt van de staat 40 rupies (80 gulden). Niet alle mannen zijn daartoe bereid. Mijn chauffeur glimlacht: ,,lk heb zes kinderen, ik ben arm maar gelukkig". Maar er zijn veel gezinnen met tien, twaalf en zelfs zestien kinderen. 1.500 kilometer autorijden voeren me kris kras door het rijstgroene, vruchtbare zuiden van India. Bovendien groeit er vier meter hoog suikerriet en zijn er jute- en theeplantages. Sneeuwitte ibissen staan met honderden tegelijk langs de stuwmeertjes. Duizenden zangvogels kwinkeleren in de Banjan-bomen. Tempels zie ik in Kantsjipuram en Mahalipuram. In Somnatpur zijn ornamenten en sculptures van een zeer harde steensoort uit de zevende tot negende eeuw te zien. Als een van die tempels in Europa zou staan, zouden alle kunstenaars en kunstgeleerden er een pelgrimstocht naar ondernemen. Tijdens de verre ritten van soms honderden kilometers kom ik nog meer te weten van het coöperatie ve werk en streven voor de plattelands bevolking. India is staatkundig verdeeld in 17 bondsstaten, 8 verenigde gebieden en verschillende door de centrale regering bestuurde gebieden. Van de 520 miljoen mensen woont 82% in 567.000 dorpen en 18% in de 2.700 steden. Van de rond 200 miljoen werkende mensen is 70%, dus 140 miljoen, als arbeider en als boer in de landbouw werkzaam; 52% daarvan zijn zelfstandige boeren, 17% landarbeiders en de rest is visser, bosarbeider, vindt

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 31