9 De heer Simmes: een schoolvoorbeeld van wat er uit het oude land op het nieuwe land is gegroeid waar protestanten en katholieken hun kerkdiensten hiel den. Bij de eerste uitgifte kreeg de heer Simmes een landbouwbedrijf toegewezen, 29 ha. (nu 34 ha.). Dat was in 1948, dus zeven jaren na de komst van de 21-jarige pionier in de polder. Daarmee behoort hij tot de eerste permanente settlers in het nieuwe land. Ook de heer Simmes is natuurlijk afkomstig van het „oude land". En zoals hij zelf zegt, zijn eerste 21 jaren hebben toch wel hun invloed behouden. Hij is, evenals zijn vrouw, geboren in Netterden. We hadden, vertelt de heer Simmes, thuis een bedrijf van 35 ha., er waren echter elf kinderen. Er moest maar eentje op de boerderij komen, daarom ben ik naar de polder vertrokken. Ik heb het niet moeilijk gevonden uit Netterden weg te gaan. Ik voelde me hier meteen thuis. Trouwens er zijn uit Netterden 17 gezinnen naar de N.O.P. gegaan. Coöperatief gezien kan de heer Simmes op de beste afstamming bogen. Want een van de oprichters van de bank Netterden was zijn grootvader van moederszijde, B. ten Brundel. Een eer, die ook aan mevrouw Simmes toekomt, want ook een van haar grootouders behoorde tot de oprichters, nl. L. Bluemer. Beide namen komen nu nog in de bestuurscolleges van de bank voor, nl. een broer van mevrouw en een neef van de heer Simmes. Netterden was de vierde boerenleenbank, die in ons land werd opgericht en het is een van de vijf banken die in 1898 de Utrechtse Centrale Bank hebben gesticht. Het boeiende van de heer Simmes is, dat hij een soort schoolvoorbeeld is van wat er uit een jonge vent kan groeien, die als pionier uit het oude land naar het nieuwe land wordt overplant. De polder kent natuurlijk veel meer van die voorbeelden, maar hier is er in ieder geval één! Dat is het bijzondere dat ons „oude-land-bewoners" bij de heer Simmes opviel. Ondertussen is het nieuwe land niet zo nieuw meer en de heer Simmes niet zo jong meer. Jong genoeg echter nog om zijn case-story nog lang niet af te sluiten, want het élan van de pionier zit er nog volop in. Hoe is de boerenleenbank in de polder ontstaan? Eindhoven had al tijdens de oorlog in de polder een Stichting Spaarbank opgericht. Vervolgens is er door Utrecht een boerenleenbank gesticht. Aanvankelijk waren er ook niet-katholieken bij „Eindhoven" en telde de Utrechtse organisatie ook katholieken onder haar cliën ten. Geleidelijk is dat uitgekristalliseerd en zijn practisch alle katholieken bij „Eindhoven" terecht gekomen en de niet-katholieken bij „Utrecht". In 1945 hebben we echter met een groep jonge boeren zelf de boerenleenbank gesticht. Ik ben mede-oprichter geweest en werd in het bestuur gekozen. Oudere, ervaren mensen had je niet in de polder, de beheerders

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 11