f. b.simmesing, boerenleen bankman uit de n.o.p. Voor een interview kun je best bij de heer Simmes in huis vallen, na gemaakte afspraak natuurlijk. Dat hebben we ervaren aan de gastvrije, vriendelijke ontvangst, die de heer en mevrouw Simmes ons bereid hebben. We zijn erop visite geweest, maar voelden ons toch niet 'de visite', waarmee we maar zeggen willen dat het een heel prettig bezoek was. pionier in het nieuwe land 8 Deze opmerking is natuurlijk nauwelijks ter zake voor een blad als het onze Wij weten dat heel goed. Dat we hem niet boudweg schrappen, heeft een oorzaak. Wij hebben het gevoel, dat we dan wel bij de heer Simmes in huis kunnen vallen met onze vragen, maar beslist niet zonder meer met de heer Simmes bij ons blad in huis mogen vallen. Er hoort wat aan vooraf te gaan: een introductie van de ondervraagde zelf. Wij hebben namelijk bij ons gesprek de indruk gekregen, dat er met de heer Simmes toch wel iets „bijzonders" aan de hand is en we gaan daar even op doorborduren. De heer Simmes moge ons dit ten goede houden, want we weten heel goed dat hij zich niet voor meer bijzonder houdt, dan ieder ander mens zich zelf uitnemend acht. De boerderij van de familie Simmes staat in de Noord- Oost-Polder: het nieuwe land. Gelegen in een der eerst ontgonnen gebieden van die polder strekken de landerij en zich uit tot de zuidelijke ringdijk. Daar zijn we op geweest, in de regen weliswaar, maar desondanks had den we een prachtig uitzicht over het Zwarte Meer, met in de verte het beroemde vogeleiland en aan de overkant vaag de contouren van een enkele boerderij op het Kampereiland: het oude land. De verzameling munitieschepen, die er gezapig voor anker lagen, herinnerde ons eraan, dat zelfs zo'n idyllisch plekje tegenwoordig de voorpagina's kan halen. Met dat nieuwe land is de heer Simmes verweven. Je kunt zeggen - en of daar overdrijving in schuilt betwijfe len we - het heeft hem gemaakt en hij heeft voor zijn deel mee dat nieuwe land gemaakt. In 1941, oud 21 jaar, werd hij „pionier" in de polder. Jonge boeren, die in de toekomst zich in die nauwelijks droog gevallen kale vlak te wilden vestigen, gingen mee helpen om het land tot ontginning te brengen. Wonen in werkkampen, ver van de bewoonde wereld van het oude land. In die tijd heeft de heer Simmes als ploegbaas zijn polder leren kennen: hij heeft er zijn handen voor vuil gemaakt. Hij wees ons nog sloten, die hij zelf meegegraven had. Mevrouw Simmes heeft niet in een werkkamp gewoond. Na hun huwelijk in september 1945 hebben de heer en mevrouw Simmes drie jaar in Emmeloord gewoond. Dat was toen echter nog heel primitief: twee straatjes, één winkel, één barak,

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 10