openingen jubilea in memoriam 40 De Raiffeisenbank Wouw opende op 9 februari jongstleden een geheel ver bouwd en gemoderniseerd kantoor. Op 1 februari opende de plaatselijke Raiffeisenbank in Voorburg een nieuw bij- kantoor aan de Laan van Nieuw Oostein de aldaar. De Raiffeisenbank Boyl-Noordwolde open- de zonder enig officieel ceremonieel op 15 februari jongstleden een verbouwd en i vergroot hoofdkantoor in Noordwolde. De heer N. P. Kremer, burgemeester van de gemeente Oudenhoorn opende op 2 maart het nieuwe bankgebouw van de j plaatselijke Raiffeisenbank. De plechtig- i heid vond plaats in het Dorpshuis. Dubbel feest voor de Raiffeisenbank Avenhorn-Oudendijk, die op woensdag 8 maart het nieuwe bankgebouw te Aven- j hom opende en dezelfde dag eveneens het zeventigjarig bestaan van de bank vierde. De openingsceremonie werd ver richt door burgemeester Cornelisse. De Raiffeisenbank Sint Philipsland betrok op 21 februari jongstleden een verbouwd hoofdkantoor. De loco-burgemeester van Kamerik opende op 7 maart het nieuwe bankge bouw van de plaatselijke Raiffeisenbank. Mr. F. Th. Dijckmeester, burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer ver richtte de openingsceremonie ter ge legenheid van de opening van het nieuwe gebouw van de Raiffeisenbank Nieuw- Vennep. Hetgeen geschiedde op 17 maart jongstleden tijdens een feestelijke bijeen komst in De Rustende Jager. De Raiffeisenbank Amsterdam opende op 29 februari een nieuwe vestiging in de Van Baerlestraat in de hoofdstad. De Raiffeisenbank Amstelveen opende op 3 maart een bijkantoor aan de Rem- brandtweg. Feest in hotel De Ster te Borne was het op 15 februari jongstleden, toen het bestuur van de Raiffeisenbank Borne vrienden en relaties gelegenheid gaf de heer G. J. Knuif te feliciteren met zijn 25- jarig jubileum als directeur van de bank. De heer H. D. Hartog nam op 3 februari afscheid als directeur van de Raiffeisen bank Oude Tonge, die hij vanaf 1942 eerst als kassier en later als directeur diende. Die dag namen vele relaties en vrienden afscheid van de scheidende functionaris in het Verenigingsgebouw. De heer B. Kiers, bestuurslid van de Raiffeisenbank Dalen-Coevorden, vierde op 29 februari zijn zilveren jubileum als bestuurslid. De heer J. G. A. Welling, kassier van de Boerenleenbank Kilder, welke bank na fusie met de Boerenleenbank Wehl en Nieuw-Wehl werd omgedoopt tot Boe renleenbank Wehl en Omstreken, nam afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op een drukbezochte receptie op 24 februari drukten velen hem nog eens persoonlijk de hand. De neer A. de Jong nam op 28 januari jongstleden afscheid als directeur van de Raiffeisenbank Grootegast-Oldekerk. De Raiffeisenbank Wateringen nam op 17 februari afscheid van de bestuursleden A. C. van Marrewijk en M. J. M. Vijver berg, die respectievelijk 42 en 10 jaar deel hebben uitgemaakt van het be stuurscollege en van de heer S. M. van der Goes, die gedurende 38 jaar lid is geweest van de raad van toezicht. Op 28 februari vierde de Raiffeisenbank Rijmsburg haar 50-jarig bestaan. Op 29 februari vierde de Raiffeisenbank Pijriacker haar 60-jarig bestaan. Op 21 maart bestond de Raiffeisenbank Dckkum en Omstreken 50 jaar en men herdacht dit feit met een feestelijke bij eenkomst in Hotel de Posthoorn. E. H. Cunnen, 78 jaar. Oud-directeur van de Boerenleenbank Neerkant. U. W. Jansma, 67 jaar. Voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Deinum- Marssum e.o. W. A. van Hees, 71 jaar. Voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Tiel- Wadenoyen-Zoelen W.A. J. Niewold, 65 jaar. Voorzitter van de Raiffeisenbank Eelde-Paterswolde. H. A. Egberts, 52 jaar. Voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Ter Aar. A. L. Hage, 88 jaar. Erevoorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank St. Maar tensdijk. H. J. Plijner, 77 jaar. Oud-kassier van de Boerenleenbank Wehl. G. J. W. Groot Nibbelink, 37 jaar. Mede werker van de Raiffeisenbank Dinxper- lo. C. Zijm, 85 jaar. Oud-voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Texel. B. J. Wijmenga, 63 jaar. Secretaris van het bestuur van de Raiffeisenbank Wans- werd-Birdaard. R. O. Buysse, 76 jaar. Oud-voorzitter van de Raiffeisenbank Graauw. A. J. Oonk, 82 jaar. Erelid en oud voorzitter van het bestuur van de Raif feisenbank Ruurlo. C. Hoogschagen, 65 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Raiffeisen bank Schagerbrug. A. P. Oudkerk, 76 jaar. Oud-voorzitter van de raad van toezicht van de Raiffeisen bank Westzaan. J. M. Lucassen, 69 jaar. Bestuurslid van de Boerenleenbank Gassel. De heer A. v. d. Sluis vierde op 22 maart zijn 25-jarig jubileum als bestuur der van de Raiffeisenbank Gorredijk en Omstreken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 38