39 mutaties in de uitzettingen van de aangesloten banken (bedragen x f 1 miljoen) mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken spaarresultaten bij de verschillende spaarinstellingen - febr. '71 febr. '72 jan./febr. '71 jan./febr. '72 stand ultimo febr. '72 Effecten 11 13 8 32 697 Rekeningen-courant 29 - 1 42 12 1554 Leningen en beleggingen 127 135 206 219 11015 Totaal 167 147 256 263 13266 (bedragen x f 1 miljoen) febr. '71 febr. '72 jan./febr. '71 jan./febr. '72 stand ultimo febr. '72 Spaartegoeden 112 116 223 221 17083 Bankdeposito's 10 4 39 21 474 Rekeningen-courant 55 84 95 90 3336 Totaal 177 204 357 332 20893 (bedragen x f 1 miljoen) januari Spaarverschil februari Spaartegoed 29 februari bedrag percentage 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 Raiffeisen-Boerenleenbanken* 112 106 111 116 14708 16996 41,6 41,5 Bondsspaarbanken 72 45 76 63 8374 9306 23,7 22,7 Rijkspostspaarbank 36 43 55 33 6035 6743 17,1 16,5 Overige banken 3 2 1 266 283 0,8 0,7 Handelsbanken** 125 100 5952 7594 16,8 18,6 Totaal 345 297 35335 40922 100,0 100,0 inclusief centrale banken niet aangesloten landbouwkredietbanken en met handelsbanken gelieerde spaarbanken

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 37