tractor pelgrims 32 reis naar india koeien tegen; wanneer er eentje midden op straat gaat zitten, stagneert die het hele verkeer. Het Hindoeïsme met zijn strenge leer over de wedergeboorte beschouwt sommige dieren als onschendbaar, omdat ze de dragers van een bepaalde fase van de reïncarnatie kunnen zijn. Het doden van een heilig dier zou de last van de wedergeboorte van zo iemand ondraaglijk verlengen. Dit geldt echter niet voor alle dieren van India, met name niet voor de karbouw. Van de rond 200 miljoen runderen zijn er op zijn minst 150 miljoen trekdier of melkkoe. Omdat elk stukje land, dat er maar enigszins voor in aanmerking komt, voor de graanbouw wordt gebruikt, gaat dit grote runderbestand de beschikbare oppervlakte grasland verhoudingsgewijs ver te boven. Verbetering van de vlees- en vooral van de melkvoorziening kan slechts tot stand komen door verbe tering van het ras. Terwijl de Europese koe jaarlijks met gemak 2.000 liter melk produceert, levert haar Indiase collega jaarlijks gemiddeld maar 200 liter. Ook in het volgende dorp hangt nog de stank van dode koeien. Kinderen spelen er in een waterplas; een buffel sjokt rond een waterput; op een lemen muurtje liggen als honderden grote schildpadden de koeievlaaien te drogen - het is bijna de enige brandstof voor de open fornuizen vóór de boerenhutten. Een oude boer ligt op een bed. Een moeder in een blauw katoenen sari laat zich bereidwillig met haar kind op de arm fotograferen. Niet één keer houdt ze - zoals meestal het geval is - de hand op voor een paar rupies. De mannen zijn aan het werk op de akkers; ze dorsen, ploegen en zaaien. Rustdagen kennen ze niet; alleen de belangrijke - soms dagen achtereen durende - jaarlijkse feesten. Het leven van een Indiase boer bestaat uit werken: van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. De mannen zijn vriendelijk en opgewekt, de elegante, donkere vrouwen lieftallig. Een zinnig gesprek kan ik nauwelijks met hen beginnen. Ik kan slechts de groet „Namaste" brengen, waarbij men de handen ter hoogte van het gezicht te samen vouwt. In een tweede dorp ronkt een tractor in een stofwolk; het is de trots van de dorpsgemeenschap. Hij helpt bij het ploegen van de akkers en brengt de aardnotenoogst en balen jutevezels naar de pas gebouw de voorraadschuur. Ook India's landbouw verandert. Agra is beroemd vanwege Taj Mahal, het mooiste grafmonument ter wereld. Een Mogol-vorst liet het bou wen voor zijn vrouw, toen zij na het twaalfde kind stierf. Vanuit de verte lijkt de architectuur bijna speels, totdat men enigszins verbaasd voor een 90 meter hoog gebouw staat. Het is een juweel van wel honderd soorten marmer, bezet met tienduizenden edelstenen. We vliegen naar Benares, het centrum van het Hindoeïs me. Door de straten krioelen duizenden pelgrims, wier zonden worden vergeven door bij zonsopgang een bad te nemen in het heilige water van de Ganges. De volgende morgen haalt mijn chauffeur me al om vijf uur op voor een boottocht op de rivier. In het ochtendgloren staan duizenden gelovigen tot de heupen in het modderi ge, lauwe water. Ze gieten het over hun hoofd, wassen zich ermee of drinken het. Je hoort het gemurmel van ontelbare gebeden. Op in de rivier vooruitstekende steigers zitten Saddhoes te mediteren, ze 'hebben een rood Shivateken op hun voorhoofd. Het hoogste gebod voor een Hindoe is de liefde voor elk schepsel. Alleen dat kan de zondige ziel bevrijden van steeds maar nieuwe wedergeboortes. Dat deze godsdienst min of meer wordt overheerst door allerlei magische riten en het geloof in honderden halfgoden, is een grote tragedie in de ontwikkeling van het Indiase volk. (wordt vervolgd)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 30