openingen jubilea in memoriam 48 De Raiffeisenbank Wemeldinge opende op 10 december jongstleden haar geheel verbouwde kantoorgebouw, waarmee de huisvestingsproblemen voor de bank voorlopig van de baan zijn. Vooral de verschillende plaatselijke belan genverenigingen waren blij met de ope ning van het bijkantoor te Oldeholtpade van de Raiffeisenbank Wolvega op 30 december jongstleden, want zij kregen een feestelijke enveloppe met inhoud. Raiffeisenbank 's-Gravenhage e.o. open de haar tiende bijkantoor op maandag 24 januari jongstleden aan de Driebergen straat 339. Raiffeisenbank Musselkanaal opende op 4 februari jongstleden haar nieuwe bank gebouw met een feestelijke bijeenkomst in het plaatselijke Hotel Platen. Men vierde er tegelijkertijd het zestigjarig jubileum van de bank. De Raiffeisenbank Hoorn vond de burge meester van de stad bereid om op 11 februari te 14 uur het bijkantoor in de Grote Waal officieel te openen. Daarna snel naar Berkhout waar de bank eveneens de plaatselijke burgervader be reid vond om het geheel verbouwde kantoor aldaar te openen. Dat gebeurde te 16 uur, zodat u wel kunt nagaan dat er een strak tijdschema nodig is ge weest. In Heemskerk was het op 6 december feest bij de Raiffeisenbank. Voorzitter H. v. d. Kolk vierde er zijn zilveren jubileum als bestuurslid. Sinds 1949 was de heer A. de Jong directeur van de Raiffeisenbank Groote- gasl-Oldekerk. Wegens pensionering nam hij op 28 januari afscheid. En op 3 februari nam men in het vereni gingsgebouw in de Schoolstraat te Oude Tonge afscheid van de heer H. D. Hartog, die de plaatselijke Raiffeisenbank als di recteur ging verlaten. De Raiffeisenbank Amerongen vierde op 19 januari jongstleden haar zestigjarig jubileum met een feestelijke receptie. C. E. v. d. Berg, 56 jaar. Lid van de raad van toezicht van de Boerenleenbank Wassenaar. P. E. de Boer, 69 jaar. Voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Ureterp en Omstreken. A. E. J. Noorlander, 69 jaar. Oud-kassier van de Raiffeisenbank Strijen. J. Wierts, 73 jaar. Oud-secretaris van het bestuur van de Raiffeisenbank Schoone- beek. P. Timmers, 84 jaar. Oud-kassier van de Raiffeisenbank Rotterdam-Capelle. P. J. H. Greymans, 87 jaar. Oud-voorzitter van de Boerenleenbank Weert. B. Greving, 72 jaar. Lid van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Noorddijk. J. Maris Jzn, 84 jaar. Oud-bestuurslid van de Raiffeisenbank Noord-Westhoek. J. Ruizeveld de Winter, 66 jaar. Lid van de raad van toezicht van de Raiffeisen bank Pernis. R. Huitema, 81 jaar. Oud-voorzitter en Erelid van de Raiffeisenbank Hommerts. P. P. de Haan, 70 jaar. Secretaris van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Hommerts.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 50