47 mutaties in de uitzettingen van de aangesloten banken mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken spaarresultaten bij de verschillende spaarinstellingen (bedragen x 1 miljoen) stand jan. '71 jan. '72 ultimo jan. '72 Effecten 2 19 688 Rekeningen-courant 14 2 1553 Leningen en beleggingen 69 83 10857 Totaal 81 100 13098 (bedragen x f 1 miljoen) stand jan. '71 jan. '72 ultimo jan. '72 Spaartegoeden 111 111 17084 Bankdeposito's 19 16 320 Rekeningen-courant 40 33 3230 Totaal 170 94 20634 (bedragen x f 1 miljoen) Spaarverschil Spaartegoed 31 dec.*** december januari jan. t/m dec. bedrag percentage 1970 1971 1971 1972 1970 1971 1970 1971 1970 1971 Raiffeisen-Boerenleenbanken* - 46 61 111 111 1011 1635 14596 16906 41,7 41,6 Bondsspaarbanken - 1 25 72 45 325 555 8302 9261 23,7 22,8 Rijkspostspaarbank - 10 33 36 42 135 380 5999 6693 17,2 16,5 Overige banken - 1 - 1 - 2 9 16 266 282 0,8 0,7 Handelsbanken** 7 - 1 595 1398 5799 7465 16,6 18,4 Totaal - 51 117 2075 3984 34962 40607 100,0 100,0 inclusief centrale banken inclusief met handelsbanken gelieerde spaarbanken inclusief bijgeschreven rente

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 49