i k 34 Wat doet die juffrouw? Ook zij gebruikt de betaalcheque ondernemingsraad aantal werknemers binnen een bepaald bedrijf voor de Raiffeisenbank of de Boerenleenbank. Het grote aantal vestigingen was daarbij van betekenis, al zullen ongetwijfeld ook andere factoren een rol hebben gespeeld. Uit onderstaand overzicht blijkt de enorme groei van het aantal privé- rekeningen bij raiffeisenbanken en boerenleenbanken in de periode 1968 tot en met 1971 1 januari 1968 - 165.000 1 januari 1969 - 405.000 1 januari 1970 - 698.000 1 januari 1971 - 1.050.000 1 januari 1972 - 1.340.000 Als wij vervolgens zien, dat bij onze plaatselijke banken per 1 januari 1972 ongeveer 430.000 rekeningen-courant werden aangehouden, dan betekent dit een generaal-totaal van ruim 1% miljoen rekeninghouders per 1 januari 1972! En dit aantal stijgt nog steeds Deze explosieve ontwikkeling vraagt in administratief opzicht nogal grote inspanningen. Met het aantal rekeninghouders is het aantal te verwerken boekingen enorm gestegen. Reeds nu moet gerekend worden op een jaarlijkse toeneming van het bankgiroverkeer met tientallen miljoenen posten. Bij een dergelijke expansie worden hoge eisen gesteld aan de doelmatigheid, waarbij voortdurend gezocht moet

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 36