het begon bij de ondernemingsraad 33 j. w. p. de wit enorme groei De ondernemingsraad vergaderde. Punt 3 van de agenda: girale betaling van de salarissen. De meningen waren verdeeld. Na uitgebreide bespreking bleken nog drie leden enig bezwaar te hebben. Zes leden waren vóór, mits iedereen vrij zou zijn in de keuze van bank of giro-instelling. En zo gebeurde het Deze, geënsceneerde samenvatting van een vergadering van een ondernemings raad geeft een beeld van hetgeen zich de laatste vier, vijf jaren bij duizenden bedrijven en instellingen heeft afgespeeld. Als uiting van wellicht een van de meest opvallende ontwikkelingen in het betalingsverkeer: de verschuiving van contant naar giraal geldverkeer, mogelijk geworden door de moderne administratieve technieken, die ook toepassing hebben gevonden bij banken en giro-instellingen. De vervanging van de traditionele salaris-envelop door het rekening afschrift van de bank of giro-instelling heeft voor alle betrokkenen duidelijk waarneembare gevolgen. Voor de giraal betalende bedrijven en instellingen is de bewerkelijke en met risico's gepaard gaande distributie van contante salarisbedragen weggevallen. Men kan nu volstaan met het verstrekken van opdrachten tot overboeking van de salarissen. Voor de werknemers betekent de nieuwe betaalwijze een ingrijpende verandering, waaraan zij moeten wennen. Er ontstaat een veelvuldiger contact met de bank, in de aanvang niet zelden om het overgeboekte bedrag op te nemen. Doelmatig gebruik van de bank- of girorekening moet geleerd worden: contante disposities beperken tot bestedingen, die doelmatiger contant betaald kunnen worden; het restant op de rekening laten staan voor betalingen, die gemakkelijker giraal kunnen geschieden. De banken en giro-instellingen worden geconfronteerd met de gevolgen van deze ontwikkeling. Honderdduizenden werknemers hebben intussen - hetzij daartoe verplicht, hetzij vrijwillig - een rekening bij de instelling van hun keuze geopend. Naast consequenties daarvan voor de administratie en voor het girale geldverkeer, is ook het kasverkeer bij banken en giro-instellingen aanzienlijk toegenomen. Die ontwikkeling ging gepaard met een grote uitbreiding van het aantal bankkantoren. De bank is naar de rekeninghouder gegaan. Dat de nieuwe rekeninghouders duidelijk de voorkeur geven aan „de bank dichtbij" blijkt wel hieruit, dat juist de raiffeisen- en boerenleenbanken een grote aantrekkingskracht op de salaris ontvangers hebben uitgeoefend. Niet zelden namelijk koos 50-60 van het

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 35