nieuws van her en der 4É 29 Fusies Met ingang van 1 januari 1972 hebben een fusie aangegaan: de boerenleenbanken te Maastricht en Wolder en de boerenleenbanken te Horn en Buggenum. De affaires van de boe renleenbank te Wolder zijn overgenomen door de boerenleenbank te Maastricht. De statutaire naam luidt nu: Boerenleen bank Maastricht, gevestigd te Maastricht. De affaires van de boerenleenbank te Buggenum zijn overgenomen door de boerenleenbank in het Limburgse Horn. Statutair heet de bank nu: Boerenleen bank Horn-Buggenum, gevestigd te Horn. Sla Een bericht uit 19NU: Hoe gek het gesteld is met de opvattin gen van het Engelse publiek over de toestanden in de EEG, bleek uit een ingezonden brief in de Daily Express. Daarin vertelde een Engelsman dat als wij hier in Nederland een kropje sla of wat anders in ons eigen particuliere tuintje telen, dat wij daarvoor een aparte belasting moeten betalen. Britten staan voeten en duimen af De Volkskrant: Engeland, waar vorig jaar voor het munt wezen het decimale stelsel is ingevoerd, gaat nu over op dezelfde indeling inzake maten en gewichten. De Engelsen zullen dus hun duimen, voeten, yards, pinten en ponden moeten missen. De omschakeling op het decimale stelsel voor het geld werd van de ene op de andere dag ingevoerd; die voor maten en gewichten zal geleidelijk gaan en pas in 1979 voltooid zijn. Reden van de omschakeling is, dat Groot-Brittannië zich aan wil passen aan het stelsel dat in de landen van de Euromarkt in zwang is. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Britse kasteleins en bierdrinkers. Zelfs na de overschakeling zullen zij het bier per pint kunnen aftappen en genieten. Maar kasteleins, die aan het metrieke stelsel de voorkeur geven, mogen ook per liter of gedeelten daarvan verkopen. Verboden is echter wel, dat de twee maten - pint en liter - in één en hetzelfde café worden gebruikt. Minder brood Een bericht uit de Volkskrant: Naarmate de welvaart stijgt en het inko men toeneemt, wordt een kleiner deel van de gezinsuitgaven besteed aan wat men „eerste levensbehoeften" noemt, zo als brood en aardappelen. De bakkers merken dat erg goed. Een van hun belangrijkste kopzorgen is, dat van jaar tot jaar de Nederlander minder brood eet. Fietsen Van 1 november 1970 tot 1 november 1971 zijn in ons land 937.000 fietsen verkocht, 13,7 procent meer dan in het jaar daarvoor. Deze groei komt geheel voor rekening van de import, die met 46 procent toenam tot 340.000 stuks. De toenemende belangstelling voor de fiets wordt veroorzaakt doordat fietsen door alle lagen van de bevolking steeds meer gezien wordt als een gezonde ontspan ning, aldus het jaarverslag van de sa menwerkende rijwiel- en motorindustrie Unikap. Veertig in Groningen, vijftig in Friesland Of om nu maar heel eerlijk te zijn, het gaat in Groningen om 39,85 meter. Waar mee we doelen op het feit dat eind december de nieuwbouw van de Gro ningse Raiffeisenbank met deze hoogte haar allerhoogste punt had bereikt. Daar voor waren 1600 kubieke meters beton nodig, die dan weer rusten op 184 betonnen fundamentpalen. Elf bouwlagen telt het nieuwe gebouw, waarvan voorlo pig een aantal verdiepingen zal worden verhuurd aan derden. De bankinrichting straks zal natuurlijk aan de modernste eisen voldoen. Daarover wellicht binnen kort eens iets meer. De vijftig van Friesland slaan op het zeker eveneens vermeldenwaardige feit, dat de Raiffeisenbanken Heerenveen, Drachten en Leeuwarden alle drie rond de jaarwisseling de - wat we zo mooi weten te noemen - mijlpaal bereikten van de 50 miljoen aan spaargelden. Dat betekende voor alle drie een verdubbe ling in vijf jaar tijd.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 31