op bezoel 26 Voor een niet-Fries, en wij dachten ook voor de Friezen zelf, is Tjeerd Wietsma, 50 jaar, een typische vertegenwoordiger van Friesland. Zijn naam en zijn beroep, veehouder en veefokker, wijzen er al op, en mocht men dan nog twijfelen, dan hoeft men alleen maar de boerderij van de familie Wietsma te zien in het uitgestrekte land van Ouwsterhaule, een plaatsje bij Joure. Als je na de hartelijke ontvangst door de heer en mevrouw Wietsma, - deze laatste zeker niet te vergeten - in de kamer zit, zou je in de verleiding komen om een interessant gesprek over de veefokkerij en het Fries Rundvee Stamboek te te gaan beginnen: de volle prijzenkast en de kleuren foto's van de inmiddels gestorven stier Siferman („valt niet mee om weer zo'n goed beest te krijgen") maken dat aanlokkelijk. Daar kom je echter niet voor. Trouwens het is toch goed te weten, waar je voor komt, want de heer Wietsma zit nogal in het een en ander: voorzitter van de Coöp. Zuivelindustrie „De Takomst" en van de Coöp. Condensfabriek „Friesland", be stuurslid van de „Ommelanden", van de Veevoederfabriek „Sloten", de Bottel- fabriek „Wolvega" (Rivella) en een gras drogerij, lid van de Pachtkamer en dan hebben we misschien nog wat vergeten. Voor ons dicht bij huis is, dat hij voorzit ter is van de Raiffeisenbank Heerenveen, idem van de Ring Zuidwest-Friesland, lid van de Centrale Ringvergadering, voor zitter van de Friese Propagandacommis- sie van raiffeisenbanken en lid van de Commissie van 18. Al met al genoeg aanknopingspunten voor een gesprek.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 28