uitbundig bloemenfeest in amsterdam ■floriade zeventig hectare 10 Vaneif 30 maart zal het zes maanden lang feest zijn rond de Europaboulevard in Amsterdam. Een feest van geuren en kleuren voor de natuurliefhebber, die er een schat van bloemen, planten, heesters en bomen uit binnen- en buitenland kan bewonderen. Een feest van herkenning en een unieke kans om veel op te steken voor de amateur, die liefhebbert in tuin of op de vensterbank. Feest ook voor de kweker, die er het werk van collega's kan aanschouwen, kan wedijveren met anderen om gouden bekroningen en zijn vakkennis kan vergroten. Lente, zomer en herfst zullen in een steeds wisselend palet van kleuren en van activiteiten zichtbaar gemaakt worden: van kiem tot volle wasdom, van het eerste jonge krokusje tot het laatste gouden herfstblad. In zeventig hectare bossages, tuinen en parken, in kassen en hallen worden onder meer ruim één miljoen voorjaarsbloemen, 40.000 lelies, tienduizenden rozestruiken, 440.000 eenjarige en meerjarige platen en duizenden geneeskrachtige kruiden tentoon gesteld en zullen een van dag tot dag en van week tot week veranderd beeld te zien geven van de levende natuur. Men vindt er waterplanten en artsenijhoven met planten afkomstig uit binnen- en buitenland, miniatuurtuinen en voorbeelden voor eigen tuin, balkon of vensterbank. Landeninzendingen uit o.a. Israël, Roemenië, Frankrijk, Duitsland, Canada, de Verenigde Staten, Hongarije, Tsjechoslowakije, Thailand, Japan en Oostenrijk. Er is demonstratierecht van verschillende gewassen in kassen en volle grond, men kan er leren over bedijking en landwinning, een modelboomkwekerij, rosarium, volkstuinen, dahliarama, wild natuur schoon, championkwekerij. In de Amstelhal van het RAI-gebouw is gedurende de 186 dagen van de tentoonstelling een reeks van elf grote shows gepland, zo georganiseerd dat er voortdurend iets nieuws te zien zal zijn en er altijd duizenden vierkante meters bloeiende bloemen of planten te zien zijn, naast het open gedeelte van de Floriade, waarop overigens ook nog circa 12.000 vierkante meter overdekte groei en bloei te bekijken valt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 12