openingen jubilea in memoriam 48 Burgemeester Van der Harst opende op 21 december een nieuw kantoor van de Raiffeisenbank Ooltgensplaat. Een gezellige receptie in ,,'t Centrum'' besloot de feeste lijke dag. De officiële opening van het hoofdkan toor van de Boerenleenbank Helvoirt vond op 14 december plaats. Vele genodigden waren te Kaatsheuvel bijeen op een bijeenkomst ter gelegen heid van de feestelijke opening van een nieuw bijkantoor van de plaatselijke Boe renleenbank. Restaurant Thalia was plaats van samen komst, nadat de burgemeester van Krui- ningen, mr. C. Pijl Hogeweg, de plechtige opening had verricht van een bijkantoor van de Raiffeisenbank te Hansweert. Dat geschiedde op 16 december. In Rijswijk opende men in bijzijn van vele genodigden het geheel herbouwde kan toor van de plaatselijke Raiffeisenbank. Het was burgemeester Scholten, die dit officieel deed op 14 december. De Boerenleenbank Woensel en Acht opende op 16 december jongstleden haar achtste vestiging - nee, niet in Acht, hoewel dat misschien wel leuk was ge weest - maar in de nieuwe wijk Woen- selse Heide, waar het kantoor is onder gebracht in een nieuwbouwproject met 96 flatwoningen en 23 winkels. De Raiffeisenbank Hazerswoude-Koudekerk opende een bijkantoor te Koudekerk op 7 januari. In Nijkerk ging de Raiffeisenvlag in top, nadat men op 15 januari officieel het geheel vernieuwde bankgebouw had ge opend. Mr. M. M. L. G. M. Custers, burgemeester van de gemeente Roermond had het bijzonder druk, want op twee achtereen volgende dagen opende hij een nieuw kantoor van de Roermondse Boerenleen bank en wel te Leeuwen en Maasniel. Hetgeen achtereenvolgens geschiedde op maandag 13 en dinsdag 14 december. De Boerenleenbank Ginneken herdacht op feestelijke wijze het feit, dat de heer J. J. Rops 25 jaar lang zijn beste krachten reeds heeft gegeven als bestuurslid van de bank. Dat gebeurde op 5 december, een dubbele feestdag dus. En op 15 december bestond de Boeren leenbank Nieuw-Vossemeer een halve eeuw. De heer A. de Schipper kreeg onlangs de eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, waar hij een mensenleven lang zich reeds inspant voor het verenigingsleven van zijn woon plaats Kapelle in Zuid-Beveland. Het be stuurslidmaatschap van de plaatselijke Raiffeisenbank, dat hij al bijna 25 jaar vervult neemt daarbij natuurlijk een be langrijke plaats in. De heer G. Stel ontving onlangs uit handen van de districtsdirecteur Gronin gen een bronzen legpenning ter gelegen heid van het feit, dat hij gedurende 25 jaar een bestuursfunctie heeft uitgeoe fend bij de Raiffeisenbank Buinen. H. Tj. de Jong, 79 jaar, oud-kassier van de Raiffeisenbank Tijnje. W. Trip, 76 jaar, oud-voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Valther- mond. N. L. Klerx, 85 jaar, oud-voorzitter van de Boerenleenbank Waalwijk. G. H. ten Oever, 80 jaar, oud-bestuurslid van de Boerenleenbank Ootmarsum. P. G. van Dam, 51 jaar, voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Mijdrecht- Wilnis. B. Slingerland, 78 jaar, oud-voorzitter van de raad van toezicht van de Raiffeisen bank Polsbroek en Vlist. D. Kuipers, 63 jaar, bestuurslid van de Coöperatieve Zuivelbank Alkmaar. G. Lodder, 69 jaar, lid van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Utrecht. P. P. de Haan, 70 jaar, secretaris van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Hommerts.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 50