47 mutaties in de uitzettingen van de aangesloten banken mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken spaarresultaten bij de verschillende spaarinstellingen (bedragen x 1 miljoen) - (bedragen x f 1 miljoen) dec. '70 dec. '71 jan./dec. '70 jan./dec. '71 stand ultimo dec. '71* Effecten 1 - 11 36 26 664 Rekeningen-courant 145 140 128 47 1494 Leningen en beleggingen 39 - 15 1486 1408 10775 Totaal 185 114 1650 1481 12933 (bedragen x 1 miljoen) dec. '70 dec. '71 jan./dec. '70 jan./dec. '71 stand ultimo dec. '71* Spaartegoeden - 43 64 1033 1641 16203 Bankdeposito's 18 4 98 82 304 Rekeningen-courant - 205 - 262 464 659 3242 Totaal - 230 - 194 1595 2382 19749 exclusief rente Spaarverschil Spaartegoed 30 nov. november december jan. t/m nov. bedrag percentage 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 Raiffeisen-Boerenleenbanken* 88 152 - 46 64 1057 1575 14043 16170 41,6 41,4 Algemene spaarbanken 20 - 1 24 327 526 7964 8828 23,6 22,6 Rijkspostspaarbank - 9 14 - 10 33 145 347 5739 6346 17,0 16,3 Overige spaarbanken** 3 5 - 1 3 38 84 706 818 2,1 2,1 Handelsbanken 24 24 561 1337 5305 6893 15,7 17,6 Totaal 106 215 2128 3869 33757 39055 100,0 100,0 inclusief centrale banken niet aangesloten landbouwkredietbanken en met handelsbanken gelieerde spaarbanken

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 49