I „kinderhartenark" 41 1 Speelruimte 14. Onderzoekkamer 26. 2 vierpersoonshutten 2. Kasten, berging speelgoed 15. Nachtzuster 27. Gang 3. Uitschuiftafel 16. Slaapzaal-dagverblijf voor 10 kinderen 28. Tanks in ponton 4. Vouwwand 17. Bedden voor bedlegerige kinderen, 29. Toegang naar lift 5. Rail voor verschuiven van de bedden op wielen voor eventuele plaatsing op 30. Keuken 5. Bedden overdag tegen elkaar zonnedak 31. Koelcel - provisiekamer geschoven 18. Extra lage ramen voor uitzicht uit 32. Wasserij 7. Slaapzaal met 12 bedden bedden 33. Air-conditioningruimten 8. Gangkasten 19. Zonwering 34. Zonnedek - speeldek 9. Toiletten 20. Toegang naar longroom 35. Trappenhuis 10. Douches 21. Longroom verpleegsters 36. Liftschacht 11. Hydraulische lift met kooi voor 22. Pantry-bar 37. Berging ligstoelen bedden (rugzaklift) 23. Douche-toilet 38. Toilet bovendek 12. Ingang op 1e verdieping niveau 24. Tweepersoonshut 39. Loopplank 13. Kantoor arts 25. Zithoek 40. TV-antenne ze kinderen een blijde tijd buiten hun eigen omgeving kunnen doorbrengen. Im mers, vele van deze kinderen gaan nooit met vakantie, omdat ze aan het huis of bed gebonden zijn. Sommigen zien van de wereld nooit meer dan hun eigen kamer of hun ouderlijk huis, afgezien dan van gedwongen verblijf in ziekenhuizen. Voor de ouders zou het een uitkomst zijn als hun kind er eens op veilige, verant woorde wijze uit zou kunnen. Voor dat initiatief van de Hartstichting heeft de Stichting 150 jaar Raiffeisen haar gift ter beschikking gesteld. Een aanmoedigingspremie in de geest van Raiffeisen. De voorzitter van de Stichting was er, vooral ook namens het Ouder comité zeer blij mee, maar wees er al op dat de ark er nog niet is. De Stichting heeft nu drie ton bij elkaar, maar er is meer nodig vóór de boot in de vaart komt. Een schets van de kinderhartenark is echter al gemaakt, die we hierbij afdrukken. Laten we hopen, dat we over niet al te lange tijd een foto van de echte boot kunnen plaatsen! De Stichting 150 jaar Raiffeisen kan in zekere zin worden vergeleken met de Stichting Internationale Ontwikkelingshulp door Boerenleenbanken. Beide stich tingen stellen zich ten doel door middel van financiële bijdragen steun te verlenen aan ontwikkelingsprojecten in landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, Een in het oog springend verschil is echter, dat de activiteiten van de Stichting 150 jaar Raiffeisen niet beperkt zijn tot steunverlening aan projecten in ontwik kelingslanden. De Utrechtse stichting kent jaarlijks ook een dotatie toe aan een of meer Nederlandse instellingen, werkzaam op het terrein van de zorg voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Ook is er verschil in de wijze waarop het kapitaal bijeen wordt gebracht. In de Boerenleenbankorganisatie wordt het fonds jaarlijks versterkt door bij dragen via aangesloten banken en de Centrale Bank, terwijl in de Raiffeisen- organisatie in 1968 een eenmalige actie is gevoerd, die 1 miljoen opleverde. Dit soort verschillen behoeft echter geen beletsel te vormen om te zijner tijd de twee stichtingen te kunnen integreren. De overeenkomst in doelstelling is duidelijk genoeg. Wellicht kan na het tot stand komen van de fusie tussen de beide Centrale Banken aan de nieuwe stichting ook een wat bredere financiële basis worden gegeven, teneinde de activiteiten van de gezamenlijke stichting meer armslag te kunnen geven.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 43