de hoofdafdeling aanverwante diensten h. I. vroege echte dienstencentra In het voor onze organisatie zo rijk geschakeerde 1971 is in de laatste maand van dat jaar de organisatorische opzet bekend geworden van de Hoofdafdeling „Aanverwante Diensten". Misschien hebben velen de wenk brauwen gefronst toen zij voor het eerst die naam lazen. Zo van ,,en waar gaan we nu dan wel naar toe". Toegegeven, zo'n naam geeft mogelijkheden. Wat kun je immers al niet onder aanverwante diensten laten vallen. Om te voorkomen dat onze fantasie ons te ver zou voeren hebben wij onze stoute schoenen aangetrokken en zijn een praatje gaan maken met de heer P. Poelstra, die als hoofd van de hoofdafdeling werd aangewezen. Degenen die de heer Poelstra reeds kenden als chef van de afdeling Assurantiën van de Centrale Boerenleenbank zullen niet verwonderd zijn wanneer wij opmerken, dat het maken van notities tijdens dat gesprek niet mogelijk was, tenzij wij tot de geoefende stenografen zouden hebben behoord. Waar dit niet het geval is hebben wij wijselijk de taperecorder ingeschakeld hetgeen het ons mogelijk maakte weer te geven wat hij ons vertelde. Dat „Aanverwante Diensten"? Zo'n vreemde naam nog niet! Blijkbaar wil de hoofddirectie hiermee het onderscheid aangeven tussen de traditionele bank functies en de in sneltreinvaart op ons afkomende activiteiten in de Diensten sector. Het is een nieuwe uitdaging en gewoon een fijne opdracht om eraan te mogen meewerken dat onze banken in hun werkgebied naast hun bestaande bankfuncties steeds meer echte diensten centra worden. In onze organisaties beschikken wij zeker over voldoende capabele mensen om

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 39