h. j. j. reintjes zet directiefunctie niet onder de korenmaat „Ik voorzie dat de banken groot worden. Als jij kassier van een boerenleenbank wordt, heb je verder niets meer nodig. Als je er dan nog een hokje met kippen en een boomgaardje op na houdt, dan ben je binnen." Dat zei mijn vader tegen me toen ik op het punt stond de kost te verdienen, vertelt Henricus Johannes Josephus Reintjes, directeur van de boerenleenbank Leunen, 46 jaar, getrouwd, vader van twee kinderen en pijproker. 34 Het begrip „boerenleenbank" was de jonge Reintjes niet vreemd. Zijn vader was landbouwer in Leunen en belast met het erebaantje van kassier van de in 1918 opgerichte plaatselijke boerenleenbank; de tweede kassier in de geschiedenis van de bank. „Vader hield op dinsdag, op donderdag en op zondagochtend na de hoogmis zitting in een apart kamertje van ons ouderlijk huis". Indachtig de vooruitziende blik van zijn vader en diens idealisme voor het coöperatieve bankwezen, doorliep H. J. J. Reintjes de landbouwschool en volgde hij de boerenleenbank-kassiersopleiding. Opleidingen die later meer vruchten bleken af te werpen dan de met het oog op het „boomgaarden-advies" van zijn vader begonnen opleiding aan de fruitteeltvakschool. Weliswaar voltooide hij deze opleiding, maar een boomgaard is er nooit van gekomen. In 1954 volgde hij zijn vader op als kassier. „Achteraf is het nauwelijks in te denken dat ik toen - zij het met een proeftijd van een jaar - meteen kassier werd. Ik werd geacht alles van het kassierschap te weten". Thans is de heer Reintjes directeur van een goed geoutilleerd bankbedrijf dat is gehuisvest in een fris, modern pand, gebouwd in de schaduw van de plaatselijke kerk. De boerenleenbank Leunen telt acht personeelsleden. De kleine 500 gezinnen van het plaatsje hebben er circa 660 privérekeningen (inclusief rekeningen-courant). De administratie van de bank telt ongeveer evenveel spaarrekeningen als er inwoners in het werkgebied zijn. De algemene vergadering van de bank mag zich elk jaar verheugen in het respectabele bezoekersaantal van 50. „Sinds 1954 is het balanstotaal van onze bank gestegen van ruim 2 miljoen tot een kleine 11 miljoen," zegt de heer Reintjes met een lichte trots in zijn stem. Het werkgebied van de boerenleenbank Leunen bestaat uit de Noordlimburgse plaatsjes Leunen en Veulen,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 36