marketing en planning: cliënt-gericht bedrijfsbeleid 2 bankier en consument duwtje in de rug 28 drs. p. e. a. m. van campen In het artikel over marketing en planning, opgenomen in de eerste uitgave van dit maandblad, werd aandacht gevraagd voor de noodzakelijke intensivering van de marketing in onze organisatie. Gesproken werd van „intensivering", omdat het marke- ting-georiënteerd zijn, ofwel het cliënt-gericht zijn, van onze organisatie eigenlijk al vanaf haar ontstaan - of nog beter: door haar ontstaan - een feit is. De enorme expansie, waardoor wij de grootste bankorganisatie van Nederland konden worden, bewijst dit. De intensivering van het cliënt-gericht zijn, betekent dat wij in nog sterkere mate dan in het verleden rekening moeten houden met de wensen en behoeften van onze cliënten. Zowel bij het ontwerpen van bankdiensten j (centrale bank) als bij het adviseren over deze bankdien sten (aangesloten banken) dient men deze wensen en behoeften goed voor ogen te hebben. Vooral bij dit laatste, dus bij het aan de man brengen van de bankdiensten, is het van groot belang dat degene die het contact heeft met de cliënt, een idee heeft van de behoeften die deze cliënt kan hebben. In het contact tussen bankier en bedrijf behoeft dit geen verduidelijking. In het navolgende zal daarom vooral aandacht worden besteed aan het contact tussen bankier en consument. Afgaande op de wijze waarop de meeste bankinstellingen in Nederland (en daarbuiten) trachten spaargelden aan te trekken, krijgt men de indruk, dat het hier gaat om het afromen van overtollige middelen van de gezinshuishou dens. De consument wordt voorgehouden: indien U spaart, spaar dan bij ons vanwege de hogere rente, of vanwege de veiligheid (R.P.S.). Naar schrijvers mening is sparen echter voor de consu ment geen zaak van het op de bank zetten van overtollige middelen. De consument heeft een latente en dringende behoefte aan het sparen. Deze behoefte kan op één lijn worden gezet met de dikwijls tegelijkertijd aanwezige behoefte aan het doen van bijzondere uitgaven, b.v. de aankoop van een auto, het maken van een vakantiereis, het kopen van kleren, inrichting van het huis etc. Deze constant aanwezige behoefte bij de consument om te sparen, wordt ingegeven door tal van motieven, die bij

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 30