\r>7jvr ri\ 27 »Sr; ||n Het diarama op de vakantiebeurs te Utrecht vuld. Iedere dag werd de dagprijswinnaar bekendgemaakt. De gelukkige winnaars, vijf in getal, hebben een cadeaureischeque ter waar de van 600,- ontvangen. De gelukkige prijswinnaars en prijswinna- ressen waren: Mej. C. A. C. de Kort, Stanleylaan 67, Utrecht; Mevrouw M. C. Hamel-den Duik, Johan Willem Frisostraat 10, Alkmaar; De heer R. M. Mollema, Jupiterlaan 18, Bilthoven; Mevrouw M. de Graaf-de Graaf, Prinses Irenestraat 20, Spakenburg; De heer J. van Beesten, Troelstralaan 44, Woerden. De prijs voor mej. C. A. C. de Kort werd uitgereikt op 30 december in de Irenehal in de pauze tussen twee optredens van een Spaanse flamengo-dansgroep. De overige prijswinnaars kregen hun prijzen uitgereikt bij respectievelijk de Zuivel- bank Alkmaar, de Raiffeisenbank De Bilt, de Raiffeisenbank Bunschoten-Spaken burg en de Boerenleenbank Woerden. De eekhoorn, de mol, de mieren en de bijen Uit een artikel door de heer Paul Bau- duin, directeur van Bauduin N.V., Reclame- en Marketing Adviesbureau te Amster dam, gelezen in een bijlage over sparen in Het Financieele Dagblad dd. 31 decem ber jl.: Waarom sparen mensen? Natuurlijk voor de toekomst, in een of andere vorm; voor een verzekerde oude dag, voor een auto, voor een studietoelage, voor een huwelijksuitzet, enz., enz. Of gewoon om een appeltje voor de dorst te heb ben Er is verschil tussen sparen en beleggen. De spaarder staat veel dichter bij de eekhoorn, de mol en zelfs bij de mieren en de bijen dan de belegger. De spaarder wordt nog grotendeels ge dreven door instinct, zij het dan dat zijn verstand reeds een verscheidenheid van doelen aan het instinct wijst. Bij de belegger is uit de paring van instinct en rede een nieuwe drang ont staan: die naar bezitsaccumulatie. Dit alles is niet altijd waar, maar het is meestal voor een groot deel waar. Toch is er tussen spaarders en beleg gers geen duidelijke scheidslijn. Veel men sen zijn spaarder en belegger tegelijk. Vrouwen, die dichter bij de natuur staan dan mannen, zijn vaker spaarders dan beleggers. Maar als ze tot beleggen komen, doen ze dat vaak beter dan mannen. Ze zijn minder eigenwijs en ze kunnen beter tegen hun verlies. Oh die ratten Een bericht uit Time: Volgens de Chinese kalender begint het maanjaar 4670 op 15 februari; een jaar dat bekend zal staan als het Jaar van de Rat. President Nixon komt op 21 februari 1972 in Peking aan, de zevende en meest gunstige dag van het Chinese nieuwe jaar. Als op die dag de zon schijnt, wordt het volgens de Chinese folklore, een goed jaar voor de mensheid. De rat is in China het eerste dier in de cirkel van symbolische dieren en dus is het Jaar van de Rat het begin van een nieuw tijdperk. Naar algemeen wordt ver wacht zal het een tijd zijn van schroom en krenterigheid. Dat tijdperk mag dan goed zijn voor internationale betrekkingen, maar zeker niet voor trouwerijen. Volgens astrologen in Hong Kong is de rat een slecht voorteken voor huwelijks geluk. Chinese paartjes zijn dan ook in ongekend groot getal in het huwelijk getreden, nog net voor het fatale jaar. Gerekend naar Chinese astrologische maatstaven ziet het er voor het Neder landse landbouwkrediet niet zo erg best uit. Want zou niet dit jaar de verloving van beide Centrale Banken door een huwelijk worden gevolgd? Wij als redactie geven er de voorkeur aan met beide benen op Neerlands grond te blijven: geen maanjaren-telling dus, maar de gewone, per 1 januari van elk jaar veranderende jaartelling. Die Chinese symboliek zal onze fusie be slist niet dwarszitten. «Ah Uis..,. amstcrdarn newsletter RAIFFEISEN-BOERENLEEN BANK CHOSE AMSTELVEEN AS HEADQUARTERS „Amsterdam Newsletter" Ook het buitenland blijft niet onkundig van belangrijke gebeurtenissen binnen het Nederlandse bankwezen. Hiervan ge tuigt bovenstaand facsimile van „Amster dam Newsletter".

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 29