nieuws van her en der T «Tv w 26 Centen gemakkelijker kwijt Een bericht uit het Eindhovens Dag blad: De muntendienst van de PTT, die het publiek in de gelegenheid stelt grotere hoeveelheden kwartjes, dubbeltjes, stui vers en centen op te nemen of in te wisselen, zal aanzienlijk worden uitge breid. Tot nu toe kon men voor de muntendienst alleen op de hoofdkantoren (228 in totaal) en enkele bijpostkantoren terecht. Met ingang van 3 januari worden hiervoor alle hoofdkantoren, bijpostkan toren en hulppostkantoren (eerste klas se) aangewezen, waardoor het aantal kantoren van de muntendienst op bij na 500 komt. Eigen biermunt Een bericht uit De Volkskrant: De carnavalsvereniging „De Kraonige Zwaone" in Huissen bij Arnhem heeft eigen munten laten slaan, die door alle caféhouders in het stadje als betaalmid del voor een glas pils worden geaccep teerd. De munt is ongeveer zo groot als een nieuwe rijksdaalder en draagt op de ene zijde het wapen van de carnavalsvereni ging en de andere kant is een kopie van een zilveren munt die in de veertiende eeuw door de weduwe van graaf Adolf van Kleef in Huissen werd geslagen. De waarde van de munt is een „boes" en zal altijd recht blijven geven op een glas bier. De munten komen in de plaats van de gebruikelijke consumptiebonnen op de feesten van de Kraonige Zwao ne. Sportstad Amstelveen Amstelveen is er trots op tot sportstad van het jaar te zijn uitgeroepen. (Vorig jaar was het Eindhoven.) Dat ook de Raiffeisenbank Amstelveen daar trots op is blijkt uit bovenstaande foto. De bank reageerde onmiddellijk door na de offi ciële toekenning van het erepredikaat de etalage van een van haar bijkantoren in te richten in het teken van deze sportie ve prestatie. F W. RAIPFEISEN, Griirtder der nacb ihm benannten DartehnJkassen-Vereine. Geboren 30. Marz 1818. Gestorben 18 MSrz 1888. Amerikaans pionier De hier afgedrukte ansichtkaart is een interessant document, dat wij ontvingen van de heer E. R. Brann, „director of historical projects" van de Cuna Inter national. De afzender van de kaart, Roy F. Bergengren (1879-1955), is één van de bekendste namen uit de geschiedenis van de Amerikaanse Credit Unions. Hij was de eerste full time directeur die van 1921 tot 1945 als zodanig in functie was. Uit hetgeen door hem op de kaart ge schreven is blijkt wel hoe nauw de credit unions zich aan onze banken verwant voe len: „Groeten vanuit het huis van de stich ter van de Credit Unions". Vakantie '72 Voor de tweede keer werd, van 26 tot en met 30 december, in de Irenehal, onder deel van het Jaarbeurscomplex te Utrecht, een vakantiebeurs „Vakantie '72" gehou den, waarop enige touroperators acte de présence gaven. Tal van vakantie-ideeën konden worden opgedaan en ook de Raiffeisenbank-Boerenleenbank was met een opvallende stand vertegenwoordigd. In deze stand vertelde een enthousiaste Mies Bouwman door middel van een dia projectie op acht schermen haar „Vakantie fantasieën" in een serie van tachtig dia's. In totaal waren derhalve 640 dia's nodig voor dit diarama. Evenals vorig jaar kon men de stand weer van alle kanten binnenlopen. Char mante jongedames reikten puzzelformu lieren uit, die de bezoekers - zittend in de stand - invulden. Hoewel het bezoekersaantal van de beurs nogal tegenviel, werden toch nog ruim vijfduizend puzzelformulieren inge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 28