ruilverkaveling en wereldhandel De landbouw is geen geïsoleerde bedrijfstak meer. Twee gebeurtenissen hebben dat de afgelopen maanden weer eens duidelijk laten zien. Op betrekkelijk kleine schaal is dat de stemming over de ruilverkaveling in Tubbergen geweest. Op grotere schaal was dat de monetaire ontwikkeling waarbij de tegenstellingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap een rol speelden. Op deze twee onderwerpen zal in dit commentaar wat worden ingegaan. ruilverkaveling op de tocht 16 drs. m. I. de heer Het was weer eens raak voor de televisie. In een voor de meeste kijkers ver weg gelegen dorp Tubbergen kwam een conflict dat al de hele dag werd verwacht, voor het oog van de camera's tot uitbarsting. De gier sproeide over de agenten die waren opgeroepen om degenen te beschermen die zich over de ruilverkaveling wilden uitspreken. De tent waar de stemming gehouden moest worden vloog in brand, de voorkamer van de burgemees ter werd in puin gelegd, de schoolramen gingen eraan en een agent werd in de rug gestoken. De medewerkers van de Stichting Public Relations voor Land- en Tuinbouw moesten maar afwachten of er van hun jarenlange werk voor de verbetering van de agrarische „image" nog iets over zou blijven. De dagbladen maakten hun lezers echter al gauw duidelijk dat de ruilverkavelingswet een merkwaardige vorm van stemmen mogelijk maakt. Even als in 1817 door Koning Willem I met de stemming in België over de aansluiting bij Nederland werd gedaan, gelden de wegblijvers hier als voorstemmers. In Tubber gen was het zo gesteld dat ook al zouden alle agrarische grondgebruikers tegen de ruilverkavelingen hebben ge stemd, de afwezige grondbezitters toch voor een positie ve uitslag zouden hebben gezorgd. Ook de stedeling zag hier het ongerijmde van in en kreeg meer begrip voor de protesterenden; men ging zich vervolgens afvragen of het gezag dan wel tactisch genoeg was opgetreden „Tubbergen" zal echter ongetwijfeld een staartje krij gen. Wel kwamen er nog in december van het vorig jaar

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 18