13 van belang. Econometrische voorspellingsmodellen zijn mogelijk en worden gebruikt bij de planning. Dat is voor een complex bedrijf als het onze ook belangrijk. Ons beleid vraagt om afweging van allerlei binnen- en buitenlandse factoren en van zaken binnen het bedrijf. Daar is zo'n model onontbeerlijk bij. Om de rust in de wereld te brengen is het, zo geloof ik, absoluut noodzakelijk dat de internationale gedachten gelijk gericht zijn ten aanzien van het monetaire systeem en van de oplossing van de problemen. De economische ontwikkeling heeft nu vóór alles monetaire rust nodig. In ons land kunnen we daar intern wel wat aan doen, maar we hebben het niet in de hand, omdat we voor een groot deel afhankelijk zijn van het buitenland. Denkt U, misschien ook door Uw Belgische hoogleraar schap, meer Europees dan vroeger Op die vraag wil ik graag even met een heel persoonlijk antwoord ingaan. Na mijn afstuderen heb ik de gelegenheid gehad om naar de Verenigde Staten te gaan en om daar te gaan werken. Ik heb dat toen ernstig van alle kanten overwogen, maar ik heb het zeer bewust en uit principiële overwegingen niet gedaan. De belangrijkste daarbij was, dat ik geloof in de toekomst van Europa op voorwaarde dat er binnen Europa eenheid komt. Ik wil graag, dat mijn kinderen in Europa een redelijk bestaan zullen krijgen. Ik vind, dat je daarvoor dan ook dient te werken en je de Europese eenwording niet alleen met de mond moet belijden. Daarom heb ik toen voor het blijven in Europa geko zen. In de V.S. heb ik wel gestudeerd. Ook naar de Sowjet- Unie heb ik een uitgebreide reis mogen maken en ook daar heb ik aan verscheidene universiteiten een bezoek gebracht. Onder meer aan de Universiteit van Charkow, waar ik kennis heb gemaakt met de beroemde Russische econoom Professor Lieberman, wiens hervormingsvoor stellen indertijd zoveel opzien hebben gebaard. Ik vond opvallend, dat er zo veel overeenkomst bestond in de studieopbouw daar en die in ons land en in de V.S. Zo werd het bekende leerboek van Samuelson, de Nobelprijswinnaar, dat aan vele Amerikaanse universitei ten als ,,textbook" in gebruik is, ook aan Russische universiteiten gebruikt. Ook vertalingen van Tinbergen worden gebruikt. De theorieën op monetair gebied zijn overal bekend. Het verschil begint bij de politiek, bij de aanwending van de theorieën. In het oudejaarsnummer van het Financieele Dagblad heeft de heer Verhage de wenselijkheid van een speciale rege ling voor het „bouwsparen" aan de orde gesteld. Zou daar speciaal voor ons een taak liggen? Beslist. Juist van onze organisatie is het kenmerk, dat wij diensten verlenen aan iedereen. Dat betekent ook, dat juist de „gewone" man bij ons een goed tehuis heeft gevonden. Als we dat voor ogen houden en beseffen dat tot de primaire levensbehoeften van de mens het onderdak, de woning behoort, dan is het vanzelfsprekend, dat daar voor ons een taak ligt. Onze hypotheekverlening is een sociale taak van de eerste orde. Kijk maar naar de omvang ervan op het gebied van de eigen woningbouw. Bouwsparen sluit hierbij logisch aan en is typisch een terrein voor onze banken. Hypotheek aflossen zou je kunnen beschouwen als sparen achteraf, bouwsparen zou je vooraf sparen kunnen noemen. Aan het slot van het gesprek zei prof. Vlak: Ingebed in het Nederlandse levenspatroon ligt duidelijk een taak voor onze organisatie in de economische ont wikkeling van ons land. Wij doen dat op onze aparte wijze; de coöperatieve ge dachte speelt er een grote rol bij. Het samenwerkingsverband tussen de mensen is belang rijk, zowel voor de Centrale Bank als voor de aangesloten banken. Hierbij moeten wij vooral ook het arbeidsklimaat niet vergeten. Alle medewerkers van hoog en laag moeten met levensvreugde kunnen werken. Dat houdt tevens een redelijk inkomen in. Om dat inkomen te bereiken dienen we uiteraard de rentabiliteit in de gaten te houden. Daarom moet je voorzichtig zijn bij het aantrekken van nieuwe mensen. Een nieuwe medewerker verwacht immers een toekomst bij de bank te vinden en die stel je ook min of meer in uitzicht door hem aan te trekken. Hij verwacht van de leiding van de bank, Centrale Bank of aangesloten bank, dat hem dat wordt verzekerd. Van daar de noodzaak zulke zaken goed te overwegen. Er staat vaak de toekomst van een heel gezin op het spel.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 15