openingen jubilea in memoriam 48 De Raiffeisenbank Amsterdam opende op 1 december jongstleden een bijkantoor op het Damrak. De Boerenleenbank Rijswijk (N.B.) opende op 8 december jongstleden het nieuwe hoofdkantoor aan de Kerklaan te Rijswijk. Op 2 december kwam ook het geheel ver bouwde hoofdkantoor van de Boerenleen bank te Milheeze gereed. De Raiffeisenbank „Rotterdam-Zuid" open de op 6 december een bijkantoor aan de Putsebocht. In Wilhelminaoord, opende men in aan wezigheid van vele autoriteiten en belang stellenden een bijkantoor van de Raiffeisen bank Vledder. Hetgeen geschiedde op 8 december jongstleden. De Raiffeisenbank Rijswijk (N.B.) her opende op 14 december het verbouwde en gemoderniseerde kantoor. De burgemeester van Velsen sloeg op 15 december de eerste paal in de grond voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de Raiffeisenbank IJmuiden. Hij behoefde niet ver te lopen, want het nieuwe hoofd kantoor wordt gebouwd tegenover het stadhuis van de gemeente Velsen aan het Plein 1945 te IJmuiden. Op 16 november jongstleden vierde men te Wijchen het zilveren ambtsjubileum van de heer Toonen, assistent-kassier bij de Boerenleenbank aldaar. Bij de Boerenleenbank Well vierde men op 30 november jongstleden het 25-jarig ambtsjubileum van kassier Th. A. H. Hof- mans. In Delden vierde men op 23 december het feit, dat de heer H. J. ten Dam, gedurende 25 jaar bestuurslid was van de Raiffeisen bank aldaar. Te Amstelveen nam men op 8 december afscheid van de heer M. G. Raadschelders, die na een bijna 42-jarig dienstverband van een welverdiende rust gaat genieten. Hier over elders in ons blad meer. B. Vollema, 63 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Boerenleenbank Ried. J. Krul, 84 jaar. Oud-kassier van de Raif feisenbank Schermerhorn. W. Nissen, 80 jaar. Oud-directeur van de Boerenleenbank Montfort (L). C. A. H. Arntz, 97 jaar. Ere-voorzitter van de Boerenleenbank Millingen aan de Rijn. A. in 't Veld, 71 jaar. Ere-lid en oud-voor zitter van het bestuur van de Raiffeisen bank Hekelingen. G. B. ten Cate, 63 jaar. Directeur van de Raiffeisenbank Ruurlo. D. Scholma, 59 jaar. Directeur van de Raiffeisenbank Garmerwolde. N. Mulder, 71 jaar. Oud-voorzitter van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Wieringen. G. J. Jonkhans, 85 jaar. Oud-voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Harden- berg. C. Dekker, 87 jaar. Ere-voorzitter van de Raiffeisenbank Barendrecht.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 50