47 mutaties in de uitzettingen van de aangesloten banken (bedragen x 1 miljoen) mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken spaarresultaten bij de verschillende spaarinstellingen (bedragen x 1 miljoen) nov. '70 nov. '71 jan./nov. '70 jan./nov. '71 stand ultimo nov. '71 Effecten 5 8 33 44 677 Rekeningen-courant 10 9 18 93 1354 Leningen en beleggingen 181 187 1475 1418 10917 Totaal 196 186 1490 1369 12948 (bedragen x f 1 miljoen) nov. '70 nov. '71 jan./nov. '70 jan./nov. '71 stand ultimo nov. '71 Spaartegoeden 91 152 1075 1577 16139 Bankdeposito's 5 1 169 18 537 Rekeningen-courant 75 42 688 917 3630 Totaal 171 195 1932 2512 20306 Spaarverschil Spaartegoed 31 okt. oktober november jan. t/m okt. bedrag percentage 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 Raiffeisen-Boerenleenbanken* 110 155 91 152 972 1423 13958 16019 41,5 41,3 Algemene spaarbanken 10 37 20 327 506 7964 8808 23,7 22,7 Rijkspostspaarbank 5 19 9 14 154 332 5748 6331 17,1 16,3 Overige spaarbanken** 1 5 3 6 35 79 703 813 2,1 2,1 Handelsbanken 23 9 538 1313 5270 6857 15,6 17,6 Totaal 149 207 2026 3653 33643 38828 100,0 100,0 inclusief centrale banken niet aangesloten landbouwkredietbanken en met handelsbanken gelieerde spaarbanken

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 49