45 Verrukkelijk hoge lessenaars waaraan men kan zitten of staan verspild en er moeten grote teleurstellingen weggeslikt zijn als gevolg van groeiende onenigheid, misverstanden en te lange scheiding. Verbouw en heropbouw is moei lijker en kostbaarder dan nieuwbouw. Het was - in het menselijke en materiële vlak - veel beter geweest wanneer de fouten van het verleden niet gemaakt zouden zijn. Gelukkig dat het nieuwe inzicht baan heeft gebroken en herstel mogelijk blijkt. Nu de eenheid hersteld wordt hoopt Terugblikker - zeer bescheiden - daaraan te kunnen medewerken, zodat men elkaar beter leert kennen, vooral waar het de karakteris tieke familie-eigenschappen betreft. Wie weet, gebeurt dit in het vervolg een beetje (maar niet teveel) systematisch! Ten slotte: De Eindhovense vergaderingen werden geslo ten met de groet „Geloofd zij Jezus Christus"; in Utrecht roept men elkaar een „Tot wederzien" toe. Terugblikker sluit zich bij beide heel graag aan! Terugblikker

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 47