op verkenning namen, feiten, data en anecdotes enkele losse grepen 41 dan dienen deze a.h.w. als symbolen als representanten voor de vele niet-genoemden; de - ieder op zijn eigen plaats - even belangrijke mede-bouwers. Inhoud is belangrijker dan verpakking. En daarom wordt de lezer gevraagd meer op de werkelijke inhoud acht te slaan dan op de, misschien niet volmaakte verpakking en dat tot overdenking, leeringhe ende vermaeck. Nu Terugblikker, de „Utrechter" met veel geestdrift over de - gelukkig voormalige - grenzen stapt, voelt hij zich niet als een kat in een vreemd pakhuis, want hij is - privé - niet helemaal onbekend in en met het goede zuiden van ons land. Hij woonde in Breda, trok, vergezeld door Echtgenote, door Brabant en Limburg, hij kent de Maas en de Brabantse wilgen, de Peel en West-Brabant, had dikwijls bijzonder prettige ontmoetingen en vindt zijn eigen land en volk verre te prefereren boven Joegosla vië, Marokko, Hongkong of andere afgelegen en onbe kende landstreken. Na een intensievere kennismaking - waarvoor vele wegen wagenwijd openstaan - hoopt hij in vrijheid (niet in ongebondenheid) velerlei contacten te Verhinder ons niet om met GOD's hulp, tezamen met onze andere verenigingsleden te trachten de ons gestelde opgave tot een goed einde te brengen. Men zal zien dat dit pogen leidt tot een groeiende vreugde en dat zegenrijke vruchten daar het gevolg van zullen zijn. Raiffeisen. 1886. kunnen leggen ten behoeve van de geschiedenisbeschrij ving van onze gehele organisatie. Deze enorme arbeid zal hij ongetwijfeld niet ten einde kunnen brengen, maar hij hoopt wel een hechte basis te Uit het gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de CCB. Het bestuur van de CCB rond 1921v.l.n.r. F. J. M. Kessels, L. F. J. M. Baron van Voorst tot Voorst, H. Pijls, rector Th. A. M. van der Marck, A. N. Fleskens (voorzitter), J. L. H. Kamerbeek, P. M. van Vorst, mr. P. kV. H. Trui jen en mr. V. G. G. M. Dubois. kunnen leggen waarop eventueel anderen kunnen voort- werken. De eerste ontmoetingen in „Eindhoven" waren veelbelovend. Zonder een enkel voorbehoud werden gegevens - ge completeerd door lijvige boekwerken - verstrekt. Dit belooft veel goeds voor de toekomst en voor gesprekken bij plaatselijke banken. Een overweldigende hoeveelheid namen, feiten, data en anecdotes stormt op Terugblikker toe, maar alhoewel het „over de grens" altijd een tikkeltje anders is dan „bij Moeders thuis": de kern van de zaak is dezelfde en men verstaat eikaars taal steeds beter. Reeds bij het zeer oppervlakkig inzien van deze boeken komt duidelijk naar voren dat beide organisaties („Eind hoven" en „Utrecht" genaamd), hóe groot ogenschijnlijk hun verschillen leken te zijn, optrokken langs vrijwel evenwijdig lopende wegen, naar eenzelfde doel dat niét was de grootste bank te worden, maar wél is: Raiffei- sens levenswerk in stand te houden. We ontmoeten de naam van Gerlacus van den Eisen. Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse Boe renbond. Een van de allergrootste pioniers en strijders voor het Raiffeisenbeginsel (de organisatie van de chris telijke naastenliefde). Een van de oprichters van de C.C.B. (24 dec. 1898 te Venlo). De naam van Vincent van den Heuvel, de sociaalvoelende fabrikant-politicus. „Wat Raiffeisen was voor Duitschland was Van den vervolg op pagina 44

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 43