39 opgenomen met de spoorwegrecherche. Op het station werd de kluis geopend. Erin bevonden zich: één spruitje, één aard appel plus één enveloppe. In de enveloppe de sleutel van de tweede kluis. Ook daarin: één spruitje, één aard appel plus één enveloppe. In de enveloppe de sleutel van de derde kluis. Nadat deze was geopend trof de politie daarin: één spruitje, één aardappel, één enveloppe met de sleutel van kluis vier. In kluis vier lagen dezelfde consumptie artikelen plus een enveloppe met de sleu tel van kluis nummer vijf, waarin weer genoemde landbouwprodukten, plus de sleutel van een Haarlemse kluis. In Haarlem werden vier kluizen met agra rische inhoud plus sleutel opengemaakt. In de laatste kluis lag geen sleutel meer. Probleem: Wie is de onbekende spruit- ofiel? Nuth Met ingang van 15 november 1971 hebben de boerenleenbanken Nuth en Wijnands- rade een fusie aangegaan. De statutaire naam is geworden: Boeren leenbank Nuth-Wijnandsrade gevestigd te Nuth. K.R.O.-televisieploeg kwam filmen Een overstelpende hoeveelheid inzendin gen was het resultaat van de Internatio nale Jeugdprijsvraag, die vorig jaar in het kader van de Olympische Spelen 1972 werd georganiseerd door de beide Cen trale Banken. Meer dan 40.000 jongens en meisjes stuurden hun evenzovele inzen dingen in, bestaande uit de oplossing van een aantal vragen en een werkstuk over hun favoriete Olympische sport. Talloze creatieve jonge geesten hebben met vaardige of minder vaardige handen hun lievelingssport gestalte gegeven, het zij door eenvoudige tekeningen, hetzij door een ingewikkeld groot bouwwerk of een fijnzinnig artistiek mozaïekje. De K.R.O. toonde veel belangstelling voor de werkstukken. Het was een prachtige verzameling, die er met een bonte menge ling van kleuren van getuigde, dat de jeugd van tegenwoordig er nog best „iets van kan maken". Onder het wakend oog van regisseur Ad Versney werden op namen gemaakt. Felle schijnwerpers, dra- Boven: de jury bestaande uit: v.l.n.r. Wim Bijmoer, Ria Bremer en Theo Koomen. Daaronder de KRO-tv-ploeg die opnamen maakt van enkele werkstukken; tenslotte een opname gemaakt tijdens de tv-uitzending. gebeurtenis voor deze jonge kunstenaars. De uitzending werd in kleur uitgezonden. Grote gebeurtenissen werpen hun scha duwen vooruit. München, Kiel en Sapporo staan voor de deur. De gezamenlijke Raiffeisenbanken en Boe renleenbanken hebben met deze wedstrijd in het voor-olympisch jaar veel succes geoogst. den en camera's maakten van de Ringzaal van de Centrale Bank te Utrecht een com plete filmstudio. Het resultaat van ruim vier uur filmen heeft u in uw huiskamer kunnen zien tijdens de uitzending „Studio Vrij" van woensdag 15 december 1971. Twee jeugdige deelnemer- tjes werden „life" geïnterviewd, een hele

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 41