nieuws van her en der 38 Geld uit de muur Een bericht uit ,De Tijd': De giro wil het aantal gelduitbetalings- automaten met behulp waarvan rekening houders dag en nacht contant geld kun nen opnemen, in de toekomst tot tachtig uitbreiden. Er zijn nu in het kader van een experiment nog maar drie van die auto maten aan buitenmuren aangebracht en wel in Amsterdam, Alphen aan de Rijn en Eindhoven. Van die automaten kan slechts een geselecteerd aantal rekeninghouders gebruik maken. De bedoeling is dat in de toekomst alle rekeninghouders van alle tachtig automaten, verspreid in het land, gebruik kunnen maken. Tegenstander fusie Tijdens de algemene vergadering van de boerenleenbank Ittervoort in Limburg gaf districtsdirecteur Mars een toelichting op de geplande fusie tussen de banken Neeritter, Ittervoort en Hunsel. Achter in de zaal bevond zich een bejaarde heer die het woord vroeg. Hij ging met de districts- j directeur in debat omdat hij het met de voorgenomen samenvoeging niet eens was. Toen het debat ongeveer een half uur duurde, fluisterde de kassier van de bank de districtsdirecteur in het oor, dat de spreker een inwoner van het plaatsje Thorn was en niet tot de leden van de bank behoorde. De man schijnt graag op diverse vergaderingen in zijn omgeving een pilsje te komen drinken. Van 20 tot 23 oktober jongstleden be zochten directeuren van de raiffeisen- banken, aangesloten bij het Raiffeisen Verband Hannover, onze centrale banken. Het gezelschap interesseerde zich vooral voor de wijze waarop onze organisaties de publiciteit verzorgen. De eerste dag van het bezoek was dan ook hieraan gewijd. De tweede dag werden raiffeisenbanken en boerenleenbanken bezocht; de derde dag was bestemd voor een gedachten- wisseling en uitwisseling van ervaringen op het terrein van de publiciteit. Spruitjeskluis Een berichtje uit het Algemeen Dagblad: Omstreeks de elfde van de elfde (in no vember dus) gewerd de politie van het Amsterdamse bureau Warmoesstraat de sleutel van een stationsbagagekluis. Om dat de politie onraad rook, werd contact

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 40