uit de inhoud RAIFFEISEN BOERENLEENBANK Uitgave van de Coöperatieve Raitfeisen-Boerenleenbank W.A. EERSTE JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 1972 COÖPERATIEVE RAIFFEISEN- BOERENLEENBANK W.A. Oprichters en leden Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Bank te Utrecht, opgericht in 1898, waarbij aangesloten 627 banken met ruim 1800 vestigingen en de Coöperatieve Centrale Boerenleen bank te Eindhoven, opgericht in 1898, waarbij aan gesloten 576 banken met ruim 1100 vestigingen. Voorzitter van de Raad van Beheer C. G. A. Mertens Voorzitter van de Hoofddirectie Dr. A. J. Verhage Hoofdredacteur mr. J. R. Haverkamp Bureauredactie K. de Mol, J. v. d. Nieuwenhof Adres redactie Prof. E. M. Meijerslaan 1, Amstelveen Telefoon 451451, toestel 126 Dit blad is de voortzetting van DE BOERENLEENBANK en de RAIFFEISENBODE Abonnementenadministratie telefoon 030 - 328411, toestel 461 Abonnementsprijs per jaar 20, Lay-out H. Jonkman Offsetdruk Hoonte N.V. Het doel van de Raiffeisen-Boerenleen- bank W.A. is als volgt in de statuten omschreven: ten eerste: het voorbereiden van een zo volledig mogelijk samengaan van de Centrale Raiffeisen-Bank en de Centrale Boerenleenbank: ten tweede: het voorbereiden en bevorderen van de harmonisering van het beleid van de Centrale Raiffeisen-Bank en van de Centrale Boerenleenbank ten opzichte van de bij hen aangesloten banken; ten derde: het uitoefenen van het bank bedrijf met al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, en met name het verrichten van die activiteiten, die door de Centrale Raiffeisen-Bank en de Centrale Boerenleenbank zijn en nog zullen worden samengevoegd en aan de Bank zullen worden overgedragen; ten vierde: het voorbereiden van de vorming van één centrale kredietinstelling voor alle banken op coöperatieve grondslag. Raiffeisen Boerenleenbank Op de omslag: het gebouw in Amstelveen waar de Coöperatieve Railfeisen-Boerenieenbank W.A. kantoor houdt, naar een pentekening van Herman Jonkman. blz. Voorspel 2 Twee voorzitters beantwoorden vragen 8 Een papieren bank? 4 Centrale (K)Ringvergadering 42 Financieel overzicht 15 Ambulante melkhandel geen vetpot 19 Rondblik in de landbouw 23 De eerste dag 13 Kronenburg 21 Cas Sier 12 Raadschelders neemt afscheid 29 Marketing en planning: cliënt-gericht bedrijfsbeleid 26 In de eigen studio 31 Vraag en antwoord 35 Vanaf de tribune 37 Uit onze historie 40

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 3