studio 31 drs. r. r. freeman speelkamer video televisie grote spoelen en met banden die een breedte hebben van 2,5 centimeter: vier maal zo breed als bij de „gewone" en alom bekende taperecorder, die alleen ge luid registreert. Met name voor het vast leggen van lessen kan een video-recorder van belang zijn. Bij alle televisie overbrugt men een afstand tussen opname en weer gave, met de video-recorder overbrugt men bovendien een tijdsverschil tussen beide. Het moge vreemd klinken, maar de op namekamer is eigenlijk een „speelkamer". Men speelt er, hoewel niet om geld en ook niet „tot leeringhe ende vermaeck" maar alleen „tot leeringhe". Beurtelings speelt elke cursist er de rol van baliebeambte. Hij moet dan inlich tingen geven over de uiteenlopende spaar- mogelijkheden. Van een onwillig cliënt moet hij in correcte maar zakelijke be woordingen een legitimatiebewijs verlan gen. Hij moet de kritiek beantwoorden van de man die vreemd geld inwisselde en die nu valt over het feit dat de bank zoals gebruikelijk voor buitenlandse munten minder vergoedt dan voor bankpapier. Of hij staat als bankbeambte een vakantie ganger te woord aan wie hij een dure reis verkocht en die zich achteraf komt bekla gen omdat „zijn hele vakantie verregend hoven van de Hoofdafdeling Opleidingen werkt met een „gesloten" systeem. Dat wil zeggen dat de opgenomen beelden en het geluid de cursisten bereiken via een kabel verbinding, en niet zoals bij de „open" t.v. van de huiselijke kring via de aether en een antenne. In principe kan men zelfs vier leslokalen aansluiten, waar tientallen cursisten tegelijk dezelfde les kunnen vol gen of een toespraak kunnen beluisteren. Daar kunnen ze ook allen tegelijk zien hoe ieder van hen op zijn beurt aan de balie de rol speelt van de bankemployè-in- functie die zijn cliënten tegemoet treedt. Belangrijk is in dit verband de video recorder, waarmee men opnamen op een band kan vastleggen zodat een eenmaal gegeven les of „uitzending" later naar be lieven kan worden herhaald. Het apparaat ziet eruit als een forse bandrecorder met Kijkt echter de klant vanaf de balie om, dan ziet hij een technische uitrusting, die meer aan de studio van een omroepvereni ging doet denken dan aan een bank. Mi crofoons en t.v.-camera's de laatste op verrijdbaar statief en meer dan manshoog verklappen dat de bezoeker hier niet alleen en onbespied vertoeft. Achter een glaswand wordt dat nog eens bevestigd door een uitgebreide schakelapparatuur. Daar staat in een afgesloten ruimte die het eigen domein is van de regisseur, nog een camera naast een „video-recorder" en een grote „regietafel" met vier monitoren. Van uit deze regiekamer zendt de regisseur de door hem samengestelde beelden naar het gewenste leslokaal. Televisie betekent: zien in de verte, zien op een afstand en dat vindt men hier, want de opname vindt plaats in een ander lokaal dan de weergave. De afdeling Eind- Wie de opnamekamer van de televisie-studio in het gebouw van de Eindhovense Centrale Bank binnenloopt, kan zich nauwelijks onttrekken aan de indruk dat hij bij een van de aangesloten banken is binnengestapt. Het is er niet zo ruim en er ratelen geen type machines, maar er staat een mooie en moderne bankbalie, compleet met kleurige folders en met een balietelefoon. Bovendien is er een gezellig zitje met een drietal comfortabele fauteuils. Aan de wand herinneren affiches aan Euro-spaarboekjes, reisdeviezen en wintersportreizen. Op het marmeren balieblad liggen de gebruikelijke schrijfbenodigd heden naast een formulieren-set en een tweetal landelijk bekende maandbladen die juist met ingang van dit nieuwe jaar zijn opgegaan in een nieuwe maandelijks periodiek voor het landbouwkrediet. Elk moment kan de loketbeambte binnenkomen om te vragen naar de wensen van de cliënt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 33