huisvesting raiffeisen-boerenleenbank w.a. kronenstede 22 verdween steeds meer het landelijke karakter Zoals reeds bekend zal de behuizing van de Raiffeisen-Boerenleenbank W.A. aan de professor E. M. Meijerslaan slechts van tijdelijke aard zijn. Het huidige gebouw van de K.L.M. Pensioenfondsen waarin een aantal etages werd gehuurd is achteraf te klein gebleken om de bezetting voor de kantoren van de Hoofddirectie en de bijbehorende afdelingen te herbergen. Gezocht werd daarom naar een ruimere gelegenheid, welke werd gevonden in het door Blauwfonds II Trust N.V. ontwik kelde gebouw „Kronenstede". Hierdoor is tevens de noodzaak vervallen om in de nabije toekomst bepaalde onderdelen van het kantoor van de Hoofddirectie te plaatsen in het nieuwe ge bouw van de Ballast-Nedam Groep. Deze ruimte kan nu verhuurd worden aan andere gegadigden. kronenburg Reassurantie-Groep, de Ziekenfondsraad, Persil, de Ballast-Nedam Groep. Aan de rand van het plan tussen het B.N.G.-ge- bouw en Kronenstede, bevindt zich ook de moderne behuizing van Mytyl, een inter naat, dagverblijf en behandelingscentrum voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Het gebouw Kronenstede zal, indien de omstandigheden meewerken, reeds in het najaar kunnen worden betrokken. Het ge bouw telt veertien verdiepingen. Begane grond en eerste verdieping hebben een verhoogd plafond. Tot en met de elfde verdieping heeft men gebouwd over de totale oppervlakte, de laatste drie verdie pingen zijn kleiner. Kronenstede is ge bouwd in de vorm van een omgekeerde T. Totale breedte is 38,27 meter, diepte in totaal 16,22 meter. Rondom het gebouw is een royale parkeergelegenheid. De netto-kantoorruimte bedraagt ongeveer 10.000 m2, hetgeen betekent dat er zeer waarschijnlijk ruimte over blijft voor ver huur aan derden, daar het niet in de be doeling ligt hier een groter aantal personen werkzaam te doen zijn, dan werkelijk noodzakelijk blijkt. Door de vorm van het gebouw en door de bouwmethode, waarbij in de verlaagde plafonds van de gangen de verschilende technische installaties zijn aangebracht, zal het niet mogelijk zijn de kantoren in te richten volgens het principe van de kantoortuin. Voor het personeel zal alle gewenste modern comfort aanwezig zijn, waarbij een modern ingericht perso- neelsrestaurant.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 24