14 lilWBII Op de vijfde etage boven ons stapelden stevige verhuizers stoelen op elkaar en stelden tafels op, die straks verdeeld moe ten worden over diverse nog in te richten kantoorruimten. Als u dit stukje leest en de foto's bekijkt is het werk voor het allergrootste deel ge daan en wellicht al geheel afgesloten. Er werd hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen en wie de smaakvol en evenwichtig opgebouwde inrichting van de zetel van de Raiffeisen-Boerenleenbank W.A. bekijkt, zal het met ons eens zijn dat de afdeling Huisvesting hiervoor een ste vige pluim op de hoed verdient. Evenals trouwens alle anderen, die aan de voor bereidingen voor deze eerste dag zo hard en lang hebben gewerkt. En weet u wie vooral die eerste dag een erg belangrijke rol hebben gespeeld? Dat waren beslist de hartelijke gastvrouwen, die voortdurend met koffie en thee klaar stonden om de dorstigen te laven en goed belegde broodjes verkochten om de hon- gerigen te spijzigen. De eerste dag was voor iedereen, die hem mee mocht maken een klein maar opwin dend avontuur. Het begin van een nieuwe de eerste dag Elders op deze verdieping waren directie secretaresses en hun medewerksters drif tig bezig hun materialen, dossiers en archieven op orde te bengen. Het werk moest doorgaan en uit een van de kamers klonk een energieke roffel op de schrijf machine. Toch was ook de rust die hier heerste maar betrekkelijk, want de liften voerden nog steeds nieuwe materialen aan. Iemand versjouwde een grote kapstok en een ander balanceerde voorzichtig met twee kopjes koffie langs een kast, die niet vanzelf be woog maar op een minuscuul wagentje werd voortgeduwd door een energieke teener. baan voor sommigen, voor anderen de voortzetting van hetzelfde werk in een ge heel andere omgeving en onder geheel andere omstandigheden. Een belangrijke dag, dus en iedereen heeft het zo druk gehad, dat niemand ooit het geluid heeft gehoord van de laag over vliegende luchtreuzen met bestemming Schiphol. Dat was niet alleen te danken aan het harde werken, maar ongetwijfeld ook aan de wijze bouwers van het fraaie gebouw aan de professor E. M. Meijerslaan 1 te Amstelveen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 16