SPAREN EN DOCUMENTATIE Wanneer wij de grote keuze van spaarvormen zien en de circulaires, welke regelmatig hierover aan de banken worden toegezonden, dan beseffen wij dat .sparen" ook aan de administratieve kant moeilijk kan zijn. Gelukkig beschikken de banken over de Docu mentatie, die in de banden 2 en 2a een volledig overzicht geeft van de verschillende regelingen. De aanwezigheid van dit naslagwerk ontslaat het personeel, dat de desbetreffende werkzaamheden verricht, echter niet van de plicht zich goed in de materie in te werken. Een regelmatig doornemen van de Documentatie is nuttig om bij te blijven. De ervaringen van de achter ons liggende va kantiemaanden hebben geleerd, dat bij een aantal banken de uitvoering van het EU-reisspaarverkeer nog stroef verloopt. De Centrale Bank ontvangt hierover nog steeds klachten. In het vorige nummer hebben wij gewezen op het nut van het EU-reisspaarboekje ook voor het binnenlandse reisverkeer. De service welke hier mede geboden wordt, vraagt dan evenwel ook een goede behandeling bij de zusterbank waar de cliënt zich meldt. Met name voor de banken die in de toeristische centra zijn gevestigd, is het een plicht goed op de hoogte te zijn met de bij het EU-reisspaarverkeer in acht te nemen voorschriften. Men kan daarmede lange wachttijden voor de cliënten voorkomen. Er zullen in circulaires nog mededelingen worden gedaan over de uniformering van de regelingen en de aansluiting van Zwitserland, waartoe in Inns- bruck dit jaar werd besloten. Vooralsnog kan men zich ook over deze spaar regeling volledig oriënteren in Documentatie num mer 2.15. Nieuwe bank in Woerden De eerste bank in een buitenwijk van Woerden werd donderdagmorgen 15 juni 1967 door burge meester Ter Haar Romeny officieel geopend. Ver schillende sprekers roemden de moderne en doel matige inrichting van deze vestiging van de Raif- feisenbank Kamerik in het winkelcentrum van de Woerdense bomenwijk. 251

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 5