circulatielijst Bestuur, raad van toezicht en directie van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Voorst-Wilp" te Voorst, geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer J. W. A. ZWARTJENS, op de leeftijd van 83 jaar. 27 jaar lang heeft hij bij de bank de functie van secretaris vervuld, van 1964 af was hij ere-lid van het bestuur. Zijn nagedachtenis zal in dankbare herinnering blijven voortleven. Bestuur, raad van toezicht en directeur van de Coöperatieve Raiffeisenbank .Staphorst'' geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer i. DE HAAN Kzn., in de ouderdom van 87 jaar. De overledene heeft vanaf de oprichting tot 1960 de belangen van de bank met grote toewijding gediend. Zijn nagedachtenis zal in dankbare herinnering blijven voortleven. Staphorst, 14 juli 1967. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank te Holwierde geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer M. DALLINGA. op de leeftijd van 69 jaar. In dankbaarheid gedenken zij het werk dat hij van 1946 tot 1963 respectievelijk als voorzitter van de raad van toezicht en voorzitter van het bestuur voor de bank heeft verricht. Holwierde, juli 1967. Bestuur, raad van toezicht en directeur van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Gerkesklooster" geven met leedwezen kennis van het plotseling overlijden van de voorzitter van de raad van toezicht, de heer H. KUIPERS, op de leeftijd van 67 jaar. Sinds 1949 heeft hij de belangen van de bank met grote toewijding behartigd. Zijn sympathieke persoonlijkheid en zijn kennis van zaken blijven in dankbare herinnering voort leven. Gerkesklooster, 22 juli 1967. Bestuur, raad van toezicht, directeur en personeel van de Coöperatieve Raiffeisenbank „West- broek en Omstreken" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de voorzitter, de heer P. WIJNEN. op de leeftijd van 62 jaar. In dankbaarheid gedenken zij het werk, dat hij van 1960 tot 1967 voor de bank heeft verricht. Westbroek, 2 augustus 1967. paraaf paraaf 288

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 42