overlijdensberichten Het bestuur van de ring „Gorinchem" van Coöperatieve Raiffeisenbanken deelt met leedwezen mede, dat op 64-jarige leeftijd is overleden zijn secretaris-penningmeester, de heer J. DEN HARTOG. Zij gedenken het werk dat de overledene in het belang van de ring heeft verricht. Gorinchem, 25 juni 1967. Bestuur, raad van toezicht en personeel van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Gorinchem" geven met diep leedwezen kennis, dat op 64-jarige leeftijd is overleden de directeur van de bank, de heer J. DEN HARTOG. De wijze waarop hij gedurende 36 jaar met volle inzet van zijn persoonlijkheid, de belangen van de bank heeft behartigd, zal altijd in hun herinnering blijven. Gorinchem, 25 juni 1967. Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze geachte secretaris, de heer CORNELIS BESSELING, op de leeftijd van 60 jaar. Met toewijding heeft hij de belangen van de bank gediend. Zijn vriendschap en zijn werk zullen bij ons in dankbare herinnering blijven. Bestuur, raad van toezicht en directeur van de Coöp. Raiffeisenbank „Zwaag" Bestuur, raad van toezicht en directeur van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Wekerom" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer W. BEUMER, in de ouderdom van 83 jaar. Van 1921 tot 1961 heeft hij de belangen van de bank gediend. Zijn nagedachtenis zal in dankbare herinnering blijven voortleven. Harskamp, juni 1967. Met droefheid geven bestuur, raad van toezicht en personeel van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Woudsend" te Woudsend kennis van het overlijden van hun geachte oud-voorzitter, de heer J. J. DE VRIES, op de leeftijd van 89 jaar. Met bekwaamheid nam hij meer dan 25 jaar deel aan het bestuur van de bank. Voor het vele ver dienstelijke werk laat de overledene een dankbare herinnering achter. Woudsend, 4 juli 1967. Bestuur, raad van toezicht en directeur van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Klarenbeek" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer HERMANUS BERENDSEN, op de leeftijd van 76 jaar. Gedurende 26 jaar heeft hij de belangen van de bank met veel toewijding gediend. Zijn persoon en zijn werk zullen in dankbare herinnering blijven. Klarenbeek, 10 juli 1967. 287

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 41