onze documentatie onze circulaires Van de documentatie werden in de maand juli 1967 de aanvullingen 64 en 66 aan de aangesloten banken toegezonden. Op verzoek van vele aangesloten banken geven wij voortaan de in de afgelopen maand verzonden circulaires in volgorde van de nummers; de onge nummerde circulaires en dergelijke volgen aan het slot. 0.405 van 21 juli 1967, openstellen kantoren in de avonduren 0.431 van 29 juni 1967, advertenties vacatures 0.701 van 14 juli 1967, bouwactiviteiten aangeslo ten banken 0.802 van 4 juli 1967, Reiswijzer (rectificaties) 0.802 van 25 juli 1967, brochure ,,Uw gids in bank zaken" 0.831 van 29 juni 1967, aanbieding geschenken Raiffeisenweek 0.834 van 4 juli 1967, Raiffeisenspaarweek (bevoor rading) 2.090 van 28 juli 1967, spaarresultaten mei 1967 2.503 van 27 juli 1967, enquête Jeugdspaarwet 2.652 van 4 juli 1967, schoolsparen 3.011 van 30 juni 1967, intrekking en verlenging in wisselingstermijn Oostenrijkse bankbiljetten 3.011 van 19 juli 1967, intrekking Portugese bank biljetten 3.104 van 14 juli 1967, saldo-opgave rekening courant Centrale Bank 3.162 van 11 juli 1967, slachtoffers windhoos 3.204 van 6 juli 1967, betaalcheques en betaal- passen 3.204 van 20 juli 1967, bankgiroverkeer (betaal cheques, bankpassen, publiciteit en docu mentatie) 3.215 van 13 juli 1967, gegevens eigen postreke ning 3.513 van 29 juni 1967, leningen aan en door niet- ingezetenen (blauw) 5.021 van 30 juni 1967, examens verzekeringsagent (C) en erkend assurantieagent (B) 8.900 van 5 juli 1967, stempel in plaats van fac tuurstrookjes 9.250 van 6 juli 1967, benoemingen in verband met het vertrek van de heer H. G. van de Wes- teringh 9.510 van 31 juli 1967, praktijkperiode Raiffeisen- cursus ongenummerd van 30 juni 1967, vacature Noord- Westhoek" te Fijnaart (beheerder bijkan toor) ongenummerd van 30 juni 1967, vacature Wervers- hoof (procuratiehouder) ongenummerd van 5 juli 1967, vacature Alphen a. d. Rijn (beheerder bijkantoor) ongenummerd van 10 juli 1967, vacature Ureterp (directeur) ongenummerd van 17 juli 1967, vacature Hooge- zand (beheerder bijkantoor) ongenummerd van 19 juli 1967, ontvreemde spaar bankboekjes Hillegom ongenummerd van 20 juli 1967, vacature Apeldoorn (adjunct-directeur) ongenummerd van 26 juli 1967, ontvreemde spaar bankboekjes Delden ongenummerd van 28 juli 1967, vacature Bakhuizen (plaatsvervangend kassier) ongenummerd van 28 juli 1967, ontvreemde blanco getekende cheques Vries 286

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 40