hoeft na de teruggang in de laatste maand van het eerste halfjaar geen belangrijke mutaties per saldo te zien gegeven. De agent van het ministerie van Financiën is regelmatig bereid geweest drie maands- en ook maandskasgeldleningen aan te gaan; bij de gemeenten is de belangstelling voor kasgeldleningen gering geweest in verband met een komende uitkering van het Rijk, maar van een duidelijke ontspanning op de markt van kasgeld leningen kan toch moeilijk worden gesproken. maandelijkse koerstabel 28 febr. 30 maart 28 april 31 mei 30 juni 28 juli 7 Nederland 1966 I 104% 1053/ ,6 105l3/,6 1047/,i 104% 105'/, 4 6% Nederland 1966 iooy2 101 101% 100% 99% 1003/s 5% Nederland 1965 I 963lu 97% 971S/16 96 94% 957/,é 5% Nederland 1964 II 92% 93% 94 92% 90% 91% 5 Nederland 1964 91% 92% 92% 90% 89% 90% 4% Nederland 1958 90% 90% 90% 8913/,4 90% 893/4 4% Nederland 1960 I 90»/u 90 90% 883/4 88% 89 4% Nederland 1959 88% 89% 897/,6 88% 87% 877/,é 4% Nederland 1961 85% 86% 86% 85% 84% 84% 3 3/4 Nederland 1953 82»/, 4 83% 83% 80% 80% 80% 3% Nederland 1956 83% 85% 85 82% 81% 82% 3% Nederland 1954 78 783/4 79 77% 77% 76% 3 Nederland 19551 783/,4 78% 78% 77 75% 76 3'/2 Ned. 1947 Staffel 72% 73% 74 72% 71% 71% 3 Grootboek 1946 83% 83% 83% 83% 83% 82'%4 21/2 Grootboekoblig. 45% 46% 47% 47% 44% 44% effectief rendement obligaties 28 febr. 30 maart 28 april 31 mei 30 juni 28 juli 7 Nederland 1966 I 6.58 6,49 6.42 6.59 6.54 6.49 6% Nederland 1966 6.17 6.14 6.10 6.23 6.26 6.21 53/4 5% 5 4% Nederland 1965 1 6.17 5.99 5.99 6.25 6.36 6 29 Nederland 1964 II 6.09 5.96 5.97 6.20 6.38 6 29 Nederland 1964 5.97 5.92 5.84 6.18 6.28 6 18 Nederland 1958 6.01 5.96 6.01 6.30 6.13 6 22 4% Nederland 1960 I 5.89 5.98 597 6.28 6.32 6 23 4% Nederland 1959 6.10 5.96 6.00 6.15 6.25 6.24 4% 33/4 3% Nederland 1961 5.99 5.96 5.98 6.15 6.33 6.22 Nederland 1953 5.93 5.83 5.74 6.23 6.24 6 23 Nederland 1956 5.95 5.75 5.72 6.05 6.27 6.21 3% 3% 3% Nederland 1954 5.84 5.73 5.79 6.— 6.04 620 Nederland 1955 I 5.75 5.70 5.86 5.98 6.19 6.17 Ned. 1947 Staffel 5.89 5.80 5.81 5.92 6.12 6.13 3 Grootboek 1946 5.83 5.85 602 6.09 609 6 17 2% Grootboekobl. 5.56 5.45 5.37 537 5.74 5.74 277

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 31