maandblad van de coöperatieve centrale raiffeisen-bank negenenveertigste jaargang no. 8 augustus 1967 inhoudsopgave blz. Wat ons bezig houdt 250 Kroniek van land- en tuinbouw 252 De waardering van gebouwen als onderpand bij kredietverlening 256 Mutual savings banks 259 Kroniek van de visserij 260 Administratieve kanttekeningen 270 De organisatie in cijfers 272 Spaarresultaten bij de verschillende spaar- instellingen 273 Kanttekeningen bij de cijfers 273 Financieel overzicht 275 Maandelijkse koerstabel 277 Het huurbeding 278 Wat andere raiffeisenorganisaties schrijven 280 Uitloting deposito-obligaties 281 Het landbouwbedrijf in Polen 282 Terugblik (4) 284 Organisatiekalender 285 Onze documentatie 286 Onze circulaires 286 Overlijdensberichten 287 REDACTIE EN ADMINISTRATIE ST. JACOBSSTRAAT 30. UTRECHT. TEL. 2 84 11

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 3