spaarresultaten bij de verschillende spaarinstellingen Bedragen x f 1 miljoen juni Spaarverschil Spaartegoed 30 juni Inlagen Terug betalingen juni juli jan. t/m juni bedrag 1967 Raiffeisenbanken Utrecht Boerenleenbanken Eindhoven Rijkspostspaarbank Algemene spaarbanken Handelsbanken en overige 261,4 204,9 208.1 173,3 143.2 124,2 422,1 366,1 56,5 81,1 179,3 34,8 51,5 144,8 19,0 30,7 76,7 56,0 58.8 275,1 109,9 537,3 276,2 +1.213,2 5.539,8 23,7 3.606.7 15,5 4.567.8 19,6 5.992,1 25,7 3.617,8 15,5 23.324,2 100,0 1966 Raiffeisenbanken Utrecht Boerenleenbanken Eindhoven Rijkspostspaarbank Algemene spaarbanken Handelsbanken en overige 221,9 188,1 214,3 192,5 125,9 114,2 326,7 299,1 33,8 68,7 100,0 21,8 47,2 78,7 11,7 24,2 67,4 27,6 23,2 266,9 68,5 42,6 278,1 4.935,3 23,7 3.190.7 15,3 4.276,5 20,5 5.387.8 25,9 3.038,1 14,6 163,4 +205,9 791,1 20.828,4 100,0 kanttekeningen bij de cijfers De forsere groei van de toevertrouwde middelen welke in de maanden maart t/m mei was te zien, heeft zich in juni voortgezet. Met de toename in juni van f 78,0 miljoen werd voor het eerste halfjaar een recordbedrag bereikt van f 263,8 miljoen. Uitgaande van het tegoed per 1 januari is dit een groei percentage van 4,38 (vorig jaar 2,64 Bij de platte- landsbanken is het groeipercentage 2,76 (vorig jaar 1,21 bij de semi-stedelijke banken 6,32 (vorig jaar 4,44 en bij de stedelijke banken 6,67 (vorig jaar 4,60 Opnieuw zijn de stedelijke banken het sterkst vertegenwoordigd. De toeneming van de uitzettingen was in juni f 22,5 miljoen waarmee het totaalbedrag van de uitzettingen boven de 4 miljard is gestegen. De spaarresultaten zijn voor alle groepen bankinstellingen in juni zeer gunstig te noemen Bij alle groepen is het spaarverschil met 60 of meer toe genomen. Het verschil van de spaarresultaten over het eerste half jaar 1967 ten opzichte van dezelfde periode in 1966 laat zien, dat bij Utrecht en Eindhoven de spaarverschillen aan zienlijk zijn toegenomen en relatief de sterke toename van de handelsbanken benaderen. Bij de R.P.S. en de algemene spaarbanken zijn de spaar verschillen wel hoger dan vorig jaar, doch relatief achter ge bleven. Dit is ook te merken aan het percentage van het aandeel in het landelijk spaartegoed. 273

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 27