NIEUW INGESCHREVEN SCHEEPSHYPOTHEKEN OP VISSERSVAARTUIGEN Totaal Scheepshypotheekbanken Andere banken Particulieren aantal min. gld. aantal min. gld. gem. per aantal inschrij ving x f 1000,— min. gld. gem. per aantal min. gld. gem. per inschrij- inschrij ving ving x f 1000,— x f 1000,- 1956 137 8,9 11 1,7 159 104 6,9 66 22 0,3 13 1957 117 12,8 11 1,8 166 81 10,7 132 25 0,3 14 1958 114 10,7 10 1,7 173 75 8.6 114 29 0,4 14 1959 193 14,0 10 0,9 88 153 12,6 82 30 0,5 17 1960 241 24,7 21 4,7 223 187 18,9 101 33 1,1 34 1961 257 21,4 20 1,7 84 205 19,1 93 32 0,6 20 1962 252 26,8 26 6,3 244 199 19,3 97 27 1,2 43 1963 305 36,8 22 5,8 263 258 30,4 118 25 0,6 25 1964 230 32,3 13 2,9 222 203 28,8 143 14 0,6 42 1965 146 15,8 14 1,5 107 120 14,0 117 12 0,3 25 Bron: C.B.S. taal der verleende hypothecaire kredieten slechts weinig verschilt van het totaal der investeringen. Er wordt kennelijk veel met vreemde middelen ge werkt, waarbij ook leverancierskrediet een be langrijke, minder gewenste, rol speelt. Het zou zeker aanbeveling verdienen indien de overheid niet alleen voor de landbouw, doch ook voor de visserij een speciale kredietvoorziening zou treffen, zodanig dat geen gebruik meer zou be hoeven te worden gemaakt van leverancierskre dieten. Overziet men de gang van zaken der zelfstan digen in de Nederlandse visserij dan is er reden tot tevredenheid. Uiteraard is de visserij evenals de landbouw afhankelijk van de natuur en het con junctuurverloop, doch tot nu toe is er reden de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien, in het bijzonder als gevolg van de sterke positie van de Nederlandse visserij binnen de E.E.G. (Nederland als enig exportland) en in verband met het actieve visserijbeleid van de minister van Landbouw en Visserij. Onder de kust krijgt iedere kotter een escorte 268

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 22