-) garnalenvisserij De garnalenvisserij wordt uitsluitend door schipper-eigenaren uitgeoefend met kotters en een bemanning die werkt op maatschapscontract. Gar- nalenvissers vindt men langs vrijwel de gehele kust. De laatste jaren is een deel der garnalenvis- sers geheel of ten dele overgegaan op de kleine zeevisserij. Het aantal garnalenvissersvaartuigen is daardoor enigszins gedaald. Over het algemeen werden er, zoals uit de des betreffende tabel blijkt, met de garnalenvisserij gunstige bedrijfsresultaten bereikt. Opvallend is dat de garnalenvissers in Zeeland betere resul taten behaalden dan de vissers langs de Wadden zee. Ook voor de garnalenvissers is de totstandko ming van de Europese Economische Gemeenschap van grote betekenis. Immers de aanvoer is groten deels aangewezen op export naar België en Frankrijk! VLOOT EN BEDRIJFSRESULTATEN VAN DE GARNALENVISSERIJ 1956 1960 1964 1966 I. Totaal aantal kotters met garnalenvisserij als hoofdbedrijf 210 253 277 255 II. Gemiddeld motorvermogen in pk 53 80 103 121 III. Gemiddelde bedrijfsresultaten 1.000,— 1Brutobesomming Breskens-Vlissingen 58 58 82 163 Arnemuiden O O 82 134 Harlingen O 35 52 69 Zoutkamp O 40 44 61 2. Netto-overschot Breskens-Vlissingen 11 10 4 31 Arnemuiden O O 6 26 Harlingen O 7 3 9 Zoutkamp O 7 3 9 3. Arbeidsloon Breskens-Vlissingen Arnemuiden Harlingen Zoutkamp 10 19 20 16 13 10 geen gegevens beschikbaar winst Bron: Afdeling Visserij van het L.E.I. („Visserij in cijfers 1966") 266

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 20