nieuwbouw vordert 27 juni Raiffeisenbank Hulst opening bijkan toor Nieuw Hulst. Raiffeisenbank Utrecht opening bijkantoor Biltstraat. 29 juni Raiffeisenbank Texel opening bijkan toor De Cocksdorp. Raiffeisenbank Wommels - Kubaard - Lollum afscheid L. T. Lanting (1941-1943 lid raad van toezicht; 1943-1957 secretaris raad van toezicht; 1957-1959 lid bestuur; 1959-1967 voorzitter be stuur); Th. J. Dijkstra (1940-1958 lid raad van toezicht; 1958-1959 voorzitter raad van toezicht; 1959- heden lid bestuur). 30 juni Raiffeisenbank Stavenisse opening bankgebouw. Weer een „volle" maand, waarin het aantal nieuwe gebouwen wel de kroon spant. Wij hopen, Hat zij alle aan de verwachtingen zullen voldoen. Onze jubilarissen en scheidende bestuurderen danken wij voor alle bewezen diensten. Opvolgers hebben de taak op moderne wijze verder te bou wen aan het werk van de voorgangers. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING E. G. v. d. Schot, ere-lid (25 jaar bestuurslid) van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Diemen", ere medaille in goud, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Voor het plaatsen van apparatuur voor de airconditioning in de toren" van de nieuwbouw was een kraan van 45 meter nodig. 244

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 38