cycloon liet spoor van vernieling na Een cycloon is in Nederland gelukkig een zeld zaam verschijnsel. Zelfs voor de oudsten onder ons was de ramp van Borculo de meest ernstige van deze aard. Op zondag 25 juni jl. maakte een wervelstorm echter opnieuw slachtoffers en zij trok een onder broken spoor van vernieling over ons land. Wanneer men gezien heeft hoe onverwacht het natuurgeweld op het land neerkwam en hoe het daar staal en steen vermorzelde, dan mogen wij dankbaar zijn, dat er niet meer slachtoffers zijn gemaakt. De materiële schade in het gebied van de grote rivieren is groot. In hoeverre voor de financiering van het herstel een beroep zal worden gedaan op de aangesloten banken, was eind juni nog niet be kend. Het Bestuur van de Centrale Bank verklaarde zich echter terstond bereid voor de eventuele fi nanciering van de getroffenen in deze streek bij zonder faciliteiten te verlenen. Dit principiële besluit kan uiteraard pas worden uitgewerkt wan neer bekend is op welke wijze de rampschade in haar geheel zal worden geregeld. 219

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 13