brengst ook voor andere beleggers niet meer vol doende om hen hun grond te willen laten behouden. toekomstige verschuivingen Wanneer wij aannemen dat de grondprijzen vrij en de pachten op het huidige niveau of iets hoger, maar beheerst blijven, moeten wij verwachten dat de geschetste ontwikkelingen zullen doorgaan. Steeds meer grond zal dan door agrariërs voor eigen gebruik worden gekocht. Daarbij zal onge twijfeld voor de financiering in vele gevallen een beroep op onze banken worden gedaan. Boerderij in het wijde landschap van Oostelijk-Flevoland

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 31