verschuivingen in het grondgebruik in nederland Enige tijd geleden verschenen enkele statistieken over allerlei aangelegenheden rond de grond. Dit waren de Statistiek pacht- en koopprijzen 1964/'65 en de Maandstatistiek van de Landbouw, januari 1967. Uit beide statistieken hebben wij een tabel gelicht en enigszins bewerkt. De tabellen geven ons interessante informatie over de verschuivingen in eigendomsverhoudingen van de grond en de rechtsvormen van het grondgebruik. Tabel I. Rechtsvormen grondgebruik in Nederland 0/ /O van 0/ /O va" £a, Ha' totaal opp. opp. Oppervlakte cultuurgrond 2.305.955 100,0 2.247.158 100,0 waarvan: in eigendom 1.096.902 47,6 1.141.448 50,7 gepacht 1.209.053 52,4 1.105.710 49,3 waarvan: van ouders 223.236 9,7 18,5 208.114 9,3 18,8 van anderen 985.817 42,7 81,5 897.596 40,0 81,2 gepacht van in het buitenland wonende eigenaren 32.367 1,4 2,7 33.092 1.5 3,0 gepacht van in Nederland wonende eigenaren t.w land- en tuinbouwers 462.153 20,0 38,2 317.306 14,1 28,7 niet-agrarische particulieren 426.825 18,5 35,3 449.876 20,0 40,7 overheidslichamen 177.201 7,7 14.7 194.480 8,7 17,6 overige rechtspersonen 110.502 4,8 9,1 110.956 5,0 10,0 Bron: Maandsïat. van de Landbouw, januari 1967, tabel 17 Tabel II. Verkochte landbouwgronden naar aard van de koper en verkoper (1964/'65 in ha) overheid inst.bel. overige niet- part. agi rar. niet- agr. overigen sub totaal totaal hoe los hoe los hoe los hoe los hoe- los hoe los hoe los ven I and ven land ven 1 and ven land ven land ven land ven land overheid 2 38 158 193 47 45 26 203 306 509 inst.bel. 9 93 149 74 18 41 10 301 93 394 ov. niet-part. 26 5 293 10 346 303 76 56 26 102 767 476 1.243 agrariërs 736 458 73 53 454 227 8.212 5.857 1.054 1.387 826 653 11.355 8.635 19.990 niet-agr. 289 173 30 26 301 178 7.001 5.574 1.161 1.475 695 592 9.477 8.018 17.495 overigen 173 83 261 70 1.591 1.321 238 289 1.353 994 3.616 2.757 6.373 sub totaal 1.224 728 103 81 1.402 523 17.457 13.322 2.547 3.254 2.986 2.377 25.719 20.285 46.004 totaal 1.952 18' 1 1925 30.779 5.801 5.363 46004 46.004 Berekend uit Stat. pacht- en koopprijzen 1964/'65 tabel 21 143

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 29