Daartegenover was het tegoed van het Rijk toen aangezwollen tot 633 miljoen tegen 381 miljoen een maand tevoren. De zware eisen die aan het bankwezen werden gesteld weerspiegelden zich tevens in de grote omvang van de biljettencirculatie, die aan het einde van de maand wederom boven de 8 miljard uit kwam, tegen ruim 7.700 miljoen in het midden van de maand. Uiteraard weerspiegelden zich de spanningen op de geldmarkt vooral ook in de no tering van daggeld, die in het midden van de maand tot 31/2 was gedaald, maar bij het afsluiten van maart reeds weer tot 41/2 was gestegen, terwijl men in werkelijkheid 4% moest betalen. maandelijkse koerstabel 31 okt. 1 dec. 30 dec. 31 jan. 28 febr. 30 maart 7 Nederland 1966 1 101% 102% 101% 103% 104% 1053/,4 6% Nederland 1966 9613/ii 9615/i6 9715/i4 99% 100% 101 5% Nederland 1965 I 91 slu 91l5/ié 93% 95'/, 4 963/,4 97% 5% Nederland 1964 II 87»/32 883/i6 89% 923/u 92% 93% 5 Nederland 1964 86% 86% 88% 91% 91% 92% 4% Nederland 1958 87% 88 88 89% 90% 903/4 4% Nederland 1960 1 853/4 86% 87% 89% 903/14 90 4% Nederland 1959 853lu 85% 85% 88% 88% 89% 4% Nederland 1961 81% 82Vi4 83% 85% 85% 86% 3% Nederland 1953 78Vi< 773% 79% 83 82'/,4 83% 3% Nederland 1956 80% 80 813/,4 84% 83% 85% 3'/4 Nederland 1954 74 733/4 75 78 78 78% 3% Nederland 1955 1 733/4 73% 75 78 783/,4 78% 3% Ned. 1947 Staffel 68% 68% 6915/,4 73 72% 73% 3 Grootboek 1946 81% 79% 81% 82% 83% 83% 2% Grootboekoblig 443/s 42% 443/a 453/4 45% 46% effectief rendement obligaties 31 okt. 1 dec. 30 dec. 31 jan. 28 febr. 30 maart 7 Nederland 1966 1 6.82 6.79 6.81 6.68 6.58 6,49 6% Nederland 1966 6.63 6.60 6.48 6.31 6.17 6.14 5% Nederland 1965 I 6.76 6.70 6.50 6.26 6.17 5.99 5% Nederland 1964 II 6.77 6.70 6.52 6.17 6.09 5.96 5 Nederland 1964 6.72 6.64 6.45 6.05 5.97 5.92 4% Nederland 1958 6.64 6.43 6.43 6.17 6.01 596 4% Nederland 1960 1 6.79 6.67 6.56 6.16 5.89 5.98 4% Nederland 1959 6.69 6.68 6.59 6.14 6.10 5.96 4% Nederland 1961 6.73 6.67 6.50 6.14 5.99 5.96 3% Nederland 1953 6.57 6.68 6.40 5.88 5.93 5.83 3% Nederland 1956 6.53 6.67 6.44 5.80 5.95 5.75 3% Nederland 1954 6.54 6.63 6.42 5.84 5.84 5.73 3% Nederland 1955 I 6.55 6.59 6.35 5.87 5.75 5.70 3% Ned. 1947 Staffel 6.34 6.37 6.22 5.88 5.89 5.80 3 Grootboek 1946 6.26 6.63 6.26 5.98 5.83 5.85 2% Grootboekoblig. 5.73 5.97 5.73 5.56 5.56 5.45 140

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 26